forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TNSlAGBlReyting

tv_adamT?AK'?n açt??? televizyon reyting ölçüm ihalesini TNS kazand?. Peki sistem ne gibi yenilikler getirecek?

Ali Eyübo?lu Milliyet gazetesinin Cadde ekinde, reyting ölçümleri konusundaki son geli?meleri yazm??.

VE REYT?NG ??? EL DE???T?RD?

Hayli zamand?r izini sürdü?üm bir i?ti, Türkiye’deki televizyonlar?n reyting ölçüm i?inin ak?beti...

Önce adeta y?lan hikayesine dönen i?in bir özetini yapay?m ki, bugünlere nas?l gelindi?i daha da iyi anla??ls?n.

Televizyonlar?n reyting ölçümlerinin kime verilece?ine TV ve reklam sektörünün yöneticilerinden olu?an Televizyon ?zleme ve Ara?t?rma Kurulu (T?AK) karar veriyordu.

T?AK’?n y?llarca reyting ölçüm i?ini verdi?i o zamanki ad?yla AGB, ?imdiki ad?yla Nielsen’in sisteminde sorun oldu?u, baz? deneklerini yap?mc?lar?n ele geçirip, reytingleri manipüle etti?ine dair s?kça haberlerin ç?kt??? bir dönemde T?AK, reyting ihalesi yapt?.

?haleyi TNS kazand?

TRT ayr?ld?, i?ler kar??t?

Bu arada TRT, reytinglerin manipüle edildi?ini iddia ederek ölçüm sisteminden ç?k?p Nielsen’le mahkemelik olunca konuya el atan Rekabet Kurulu, T?AK’a, “Tüzel ki?ilik de?ilsin, bu haliyle reyting ihalesi yapamazs?n” deyince, i?ler arapsaç?na döndü.

Çünkü T?AK’?n ?irketle?mesi uzunca bir süre ald?, bu arada Nielsen’in reyting sözle?mesi bitti.

T?AK A.?. kurulunca reyting ölçüm i?i için önünde iki seçenek vard?. Ya yeniden ihale yapacakt? ya da T?AK’?n açt??? ihaleyi kazanan TNS’yle masaya oturacakt?.

T?AK A.?., seçenekleri de?erlendirdi, TNS üzerinde karar verip, masaya oturdu ve ?irketle, kazand??? ihale çerçevesinde bir ön protokol imzalad?.

‘Ön protokol’ün ‘ana sözle?me’ye dönü?mesi öncesinde, önünde bir engel vard?, o da Rekabet Kurulu. T?AK A.?., sözle?meyi onay için Rekabet Kurulu’na gönderdi.

Ve Kurul, hafta içinde reyting sözle?mesine onay verdi.

40 ilde ölçüm yap?lacak

Böylece 1989’dan bu yana Türkiye’de televizyonlar?n reyting ölçümünü yapan Nielsen dönemi kapanm?? oldu.

Nielsen sadece Atv, Flash TV, FOX, Kanal 7, Kanal D, Show TV, Star ve Samanyolu’nun reytinglerini ölçüp, kamuoyuna aç?kl?yordu, TNS ise en az 30 TV kanal?n?n reytingini ölçüp, aç?klayacak. Ald???m bilgilere göre T?AK A.?. 30’un çok üstünde kanal? reyting ölçüm sistemine dahil etmenin pe?inde.

Taraflar aras?ndaki protokole göre TNS, 81 ilde yap?lacak veri taban? ara?t?rmas?ndan sonra belirlenecek 40 ilde reyting ölçümü yapacak.

3 bin 500 hanede yap?lacak ölçüm 51.5 milyonluk bir nüfusu temsil edecek. (Milliyet Gazetesi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri