forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?NTERNET MEDYASI SICAK HABERE NASIL TEPK? VER?YOR?

Aktif .

internet_httpHem Türkiye’de hem dünyada son bir haftada önemli geli?meler ya?and?. Tüm medya mecralar? geli?meleri an be an aktarmaya çal???rken, gözler medyan?n en taze kan? “internet”teydi…

 

Peki, internet medyas?, gündemin h?z?na nas?l refleks verdi?

?nternet medyas?, yap?lan yat?r?mlar ile her geçen gün daha da iyi yay?nlar yapmaya ve gücünü artt?rmaya ba?lad?. Hem gazete siteleri hem de internet orijinli haber siteleri, en s?cak geli?meleri, en h?zl? ve do?ru biçimde aktarmak için k?yas?ya bir rekabet içindeler.

Son bir haftal?k süreci mercek alt?na alan Medya Takip Merkezi’nin (MTM) haz?rlad??? ara?t?rma raporuna göre, gücü ve önemi her geçen gün daha da iyi anla??lan internet medyas?, gündemin nabz?n? tutma ve h?z?n? yakalama konusundaki s?navdan büyük bir ba?ar?yla ç?kt?.

En çok takip edilen 40 sitede, son bir haftan?n en önemli be? gündem konusunu ele alarak, hangi sitenin haberi hangi saatte girdi?ini inceleyen Medya Takip Merkezi’nin verilerine göre, gazete siteleri ve internet orijinli haber siteleri ba?a ba? bir rekabet sergilediler.

??te internet medyas?n?n yay?nc?l?ktaki h?z karnesi:

22 Temmuz Cuma günü Norveç’te ya?anan patlama haberini ilk veren haber sitesi, ensonhaber.com olurken, onu 4 dakika farkla haberturk.com ikinci s?rada takip etti.

23 Temmuz Cumartesi günü evinde ölü bulunan 5 Grammy ödüllü ünlü ?ngiliz ?ark?c? Amy Winhouse’un ölüm haberini de ilk yay?nlayan site, ensonhaber.com oldu. Üç dakika fark ile haberturk.com ve netgazete.com haberi en h?zl? duyuran di?er siteler oldular.

24 Temmuz Pazar günü Mardin’in Ömerli ilçesinden gelen ?ehit haberleri, ilk olarak ihlassondakika.com’da yay?nland?. 9 dakika sonra haber radikal.com.tr ve sondakika.com sitelerinde de yay?na girdi.

25 Temmuz Pazartesi gününün s?cak geli?melerinden biri, Merkez Bankas?’n?n dövize müdahale etmesi haberi oldu. Haberin ilk yer buldu?u site, milliyet.com.tr olurken, onu 19 dakika farkla radikal.com.tr takip etti. Ara?t?rmaya dahil edilen gündem konular? aras?nda “Merkez Bankas?’n?n dövize müdahale haberi” gazete sitelerinin, yar??? önde kapatt??? tek gündem konusuydu.

Pazartesi gününün bir di?er s?cak geli?mesi ise Tekirda? merkezli deprem haberi oldu. Haberi ilk duyuran site ensonhaber.com olurken, onu haber7.com dört dakika farkla ikinci s?rada takip etti.

??te son bir haftan?n en çok dikkat çeken be? gündem maddesi ve bu geli?meleri okuyucular?na en h?zl? duyuran gazete ve haber siteleri:

NORVEǒTEK? PATLAMA HABER? (22.07.2011 Cuma)
•    Ensonhaber.com (16:37)
•    Haberturk.com (16:41)
•    ?hlassondakika.com (16:42)
•    Sabah.com.tr (16:43) - Haber365.com (16:43) - Objektifhaber.com (16:43)
•    gazeteA24.com (16:44)

AMY W?NEHOUSE’UN ÖLÜM HABER? (23.07.2011 Cumartesi)
•    Ensonhaber.com (19:27)
•    Haberturk.com (19:30) - Netgazete.com (19:30)
•    GazeteA24 (19:31)- Milliyet.com.tr (19:31)
•    Sabah.com.tr (19:34) – gazetevatan.com (19:34)
•    Sondakika.com (19:35) – gazeteport.com (19:35)

MARD?N’DEK? ?EH?T HABERLER? (24.07.2011 Pazar)
•    ?hlassondakika.com (09:10)
•    Radikal.com.tr (09:19) - Sondakika.com (09:19)
•    Samanyoluhaber.com (09:24)
•    Haberturk.com (09:26)
•    Sabah.com.tr (09:27) – turktime.com (09:27)

MERKEZ BANKASI’NIN DÖV?ZE MÜDAHALES? (25.07.2011 Pazartesi)
•    Milliyet.com.tr (09:50)
•    Radikal.com.tr (10:09)
•    Ensonhaber.com (11:34)
•    Gazeteport.com (11:39)
•    Objektifhaber.com (11:40) - habervaktim.com (11:40)

TEK?RDA? MERKEZL? DEPREM (25.07.2011 Pazartesi)
•    Ensonhaber.com (20:53)
•    Haber7.com (20:57)
•    Mynet.com (20:58) - Sabah.com.tr (20:58)
•    Objektifhaber.com (21:01)
•    Samanyoluhaber.com (21:02) - Zaman.com.tr (21:02)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri