forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

1070 DENEK DE??FRE OLMU?...

Aktif .

reytin sistemiÖlçüm yap?lan deneklerden 1070'inin adres bilgilerinin de?ifre oldu?u ortaya ç?kt?. Üstelik bu isimlerin daha önce adresleri aç??a ç?kan 800 denek yerine sisteme dahil edilenler oldu?u ö?renildi.


Gizli Bilgiler De?ifre Oldu

Gizli olmas? gereken denek adresleri de?ifre oldu... Adresler yap?mc? firmalar?n eline geçti...

Televizyon izlenme oranlar?yla ilgili iddialar çok ciddiydi ve uzun süredir dillendiriliyordu.

Soru?turmada ortaya ç?kan yeni bir bilgi ise bu iddialar? do?rular nitelikte...

Ölçüm yap?lan deneklerden 1070'inin adres bilgilerinin de?ifre oldu?u ortaya ç?kt?.

Daha da çarp?c? olan ise isimlerden büyük bölümünün daha önce adresleri aç??a ç?kan 800 denek yerine sisteme dahil edilenler olmas?...

?ddiaya göre, yap?mc?lar de?ifre olan bu deneklere hediye ve para yollayarak reytingleri yönlendirdi. Haks?z kazanç sa?lad?.

Bilgiler soru?turmay? yürüten savc?l?k ve emniyetin de elinde...

De?ifre olan deneklerin ifadeye ça?r?labilece?i belirtildi.

Reyting Operasyonu Gündeme Damgas?n? Vurdu

Üsküdar Savc?l???'n?n talimat?yla yürütülen soru?turmada geçen hafta ba?ta ölçüm ?irketi AGB olmak üzere birçok yap?mc? firmaya bask?nlar yap?lm??t?.

Operasyonda 5 ki?i gözalt?na al?nm??, bunlardan 2'si savc?l?k, 3'ü de mahkemece tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?lm??t?.

Öte yandan, ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'e giden yap?mc? Osman S?nav'?n soru?turmayla ilgili bilgisine ba?vuruldu.

TRT.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri