forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

RIDVAN MEM?'DEN 20 TWEETTE 28 ?UBAT ANAL?Z?

Aktif .

RmemiTRTHaber Televizyonu'nda her program? gndem olu?turan gazeteci R?dvan Memi; program? yay?ndan kald?r?ld?ktan sonra @kozmikodatv hesab? ile Twitter'da mesle?ini srdryor.

Memi'nin gndemle ilgili konular? titizlikle analiz tweetleri takipileri taraf?ndan RT edilerek favori tweetler listelerine al?n?yor.

R?dvan Memi; 28 ?ubat'la ilgili tart??malara son 20 tweetle kat?ld? ve sreci analiz ederek dikkatleri yine zerine ekti. ??te R?dvan Memi'den 20 Tweette 28 ?ubat analizi:

28 ?ubata dair birazdan yaz?lacak yakla??k 20 tweeti lutfedip linkleri ile birlikte sab?rla okuyabilirseniz btncl bir anlam? olacakt?r:

?nan K?ra 95 seimleri ncesinde iller ve Trke?e verdi?i iki ayr? anketle DYP-MHP ittifak?n?n nn keser. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=87

95 seimleri sonras?nda iki ayr? denemenin ard?ndan Refah-Yol kurulur; Gmrk Birli?i, Ekonomik Havuz, D-8 gibi projeler ba?lar.

Refah-Yolun izledi?i politika tart??mas?z bir biimde Sermayenin yerle?ik ?karlar?na terstir, pe?inen var olan rahats?zl?k byr.

Rahmi Ko, Refah-Yolun yrtt? projelere kar?? ncelikle illeri geri ad?m atmas? iin tehdit eder. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=54

iller tehditlere boyun  e?meyince bu kez Ko Grubu illerden milyarlarca dolarl?k sbvansiyon ister. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=1

Koun tehdidi i?e yaramaz ve Do?an grubu gazeteleri ate?e ba?lar, Hrriyet iller CIA ajan? man?etini bile atar. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=54

Do?an grubuna Sabah grubu kat?l?r, bu konudaki en nemli itiraflar Ergun Babahan?n Ne?e Dzel rportaj?d?r. http://www.taraf.com.tr/nese-duzel/makale-gazetecilerin-parali-ajanlik-kavgasi.htm

Babahan; 23.03.2010 tarihli rportajda Z.Mutlu, F.ekirge ve kendisinin 28 ?ubat srecinde nas?l rol oynad?klar?n? a?ka anlatmaktad?r.

E.zkk, Z.Mutlu, Ayd?n Do?an, M.Ali Yal?nda?, D.Bilgin, Kenan Snmez ayda bir Beytide toplan?r,sreci ynetir. http://www.taraf.com.tr/nese-duzel/makale-gazetecilerin-parali-ajanlik-kavgasi.htm

Bugn TS?AD Y?K B?k. Olan E.Ycao?lu o gn TS?ADda bir kanat ad?na Meclis kapat?ls?n konu?malar? yapar. http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-25923-26-patronlar-kulubu-kimlik-krizinde.html

Askerin 11.06.1997 brifingi sonras?: Hrriyet: Gerekirse silh bile kullan?r?z; Milliyet: Ordudan son uyar?; Sabah: Muht?ra gibi brifing

Askerin son plan? istifa etmemekte direnin Ba?bakan Erbakan? bir te?mene kameralar nnde tokatlatmakt?r. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=1

Askerin Erbakan? bir te?mene tokatlatma istihbarat?n?n teyidi zerine Erbakan 18 Haziranda istifa eder. http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.asp?katid=6&icerik=1

?lgili mezkur ?ahs?n A?ustos 2010-Haziran 2011 aras?nda Kozmik Odada yay?nlanan 28 ?ubat sreci aktar?mlar? tekzip edilmemi?tir.

Sonu itibar? ile 28 ?ubat ekonomik bir ?kar grubunun medya i?birli?i ile askeri gleri yan?na alarak yrtt? mthi? bir projedir.

28 ?ubat dosyas? Ergenekon srecinde heba edilmi? olan Trkiyede EGEMENL???N ORTAK PAYDALI YEN?DEN ?N?AASI imkan?n? nmze koyuyor.

Erdo?an?n nnde tarihi de?i?tirecek bir imkan var, TS?AD-28 ?ubat ili?kisi+hesapla??lacak sz net bir iradeye tahvil olursa

Ba?bakan 28 ?ubat?n takipisi olursa ve Trkiyenin renk skalas?n? paletine ta??rsa EGEMENL???N ORTAK PAYDALI YEN?DEN ?N?AASI mmkndr.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri