forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

28subat-tartismasi28 ?ubat'la ilgili yap?lan gzalt?lara ynelik Habertrk TV canl? yay?n?nda tart??ma ?kt?.  

Ankara zel Yetkili Savc?l???'n?n ba?latt??? gzalt?larla ilgili Habertrk Tv'de sert tart??ma. 28 ?ubat Gzalt? ad? ile sunulan programa, Ali Sirmen, R?za Zelyut, Blent Orako?lu ve Mehmet Baransu kat?ld?.

Programa telefonla ba?lanan dnemin ?stanbul niversitesi Rektr Kemal Alemdaro?lu bugn yap?lanlar?n intikamdan ba?ka bir?ey olmad???n? dile getirirken o dnemde Trkiye'nin ciddi bir irtica tehlikesi ya?ad???n? savundu. Alemdaro?lu'nun Milli Gvenlik Kurulu'nda bu konunun geni? bir ?ekilde tart???ld???n?, Kalkanc? olay?n?n ya?and???n?, Refah partili semenlerin ?eriat yemini ettiklerine ynelik szlerine Blent Orako?lu kar?? ?kt?. Bu yap?lanlar?n darbe gerekisi oldu?unun ortaya ?kt???n? syleyen Orako?lu'na Alemdaro?lu 'herkesle muhatap olmak istemiyorum' diyerek cevap vermek istemedi. Alemdaro?lu ile Orako?lu aras?ndaki 28 ?ubat'a ynelik szl sata?malar sonras? Alemdaro?lu yay?ndan ayr?laca??n? a?klad?.

Program konuklar?ndan Mehmet Baransu ise  Ergenekon davas? dolay?s? ile ortaya ?kan silahlar iin birilerinin bunlarla m? darbe yap?lacak dedi?ini, oysa 28 ?ubat srecinde Refah Partili genlerin a?atan silahlar?n?n ?eriat kalk??mas? iin gereke say?ld???n? ileri srd.

Mehmet Baransu 28 ?ubat ile herkesin yzle?mesi gerekti?ini belirtirken o dnemde evik Bir'in alt?na imza att??? daha sonra da sahte oldu?u anla??lan ifadelerle Ak?n Birdal'?n vuruldu?unu ve lmden dnd?n hat?rlatt?. Bakansu, evik Bir'in haz?rlad??? o belgenin U?ur Dndar'?n o dnem ba??nda bulundu?u televizyonda verildi?ini, Hrriyet ve Sabah'?n bu belgeyi man?et yapt???n? hat?rlatarak U?ur Dndar'?n bugn zr dilemek yerine hala ayn? ?eyleri syledi?ine dikkat ekti.

Program konuklar?ndan R?za Zelyut'un 28 ?ubat'la ilgili sadece belli isimler de?il ?artlar? o noktaya getirenlerin de yarg?lanmas? gerekti?ini belirtirken Mehmet Baransu, soru?turman?n devam edece?ini belirtirken Hseyin K?vr?ko?lu ile birlikte Gniz Sokak ile Sleyman Demirel'in ad?n? verdi. Haber7.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri