forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 nisan-akmanDizi setlerinde ya?anan a??r? çal??ma temposu bir yönetmeni felç etti.

Sabah Gazetesi'nde Sava? Ay'?n haberine göre, Kanal D için çekilen dizi setinde beyin kanamas? geçiren yönetmen Nisan Akman 18 saatlik çal??ma temposuna dayanamad? ve ölümden döndü...

Olay?n ayr?nt?lar? ?öyle...  

Türkiye'nin ödüllü ilk kad?n yönetmenlerinden olan 54 ya??ndaki Nisan Akman, yak?nda ekranlara ta??nacak olan Orhan Kemal'in ayn? adl? eserinden uyarlanan "Kötü Yol" dizisinin setinde beyin kanamas? geçirdi ve k?smi felç oldu.

Olay 4 gün önce ya?and?. Nisan Akman, ba?rollerini Cansel Elçin, ?ükran Oval? ve ?lker Aksum'un payla?t?klar? "Kötü Yol" adl? yeni bir televizyon dizisinin çekimleri için Balat'ta kurulan sette çal???yordu. Titizli?iyle tan?nan usta rejisör, a??r? s?cakta gününün neredeyse 18 saatini sette geçiriyordu. Akman, baz? teknik aksamalar olunca hayli sinirlendi ve gerginle?ti. Aksakl???n giderilmemesi üzerine kameraya "stop" emri veren Akman, "Biraz sahilde dola??p kafam? toparlayay?m" diyerek sahilde yürüdü?ü s?rada tansiyonunun dü?mesiyle yere y???ld?. Hemen taksiyle Çapa T?p Fakültesi Hastanesi'ne kald?r?lan Akman'a müdahale edildi. Bir kan p?ht?s?n?n Akman'?n beynine giden damar? t?kad??? ve buna ba?l? olarak sa? taraf?n?n felç oldu?u anla??ld?.

Ünlü yönetmenin rahats?zl???n?n a??r? stres, yo?un çal??ma ve s?ca?a ba?l? olarak meydana gelmi? olabilece?i belirtildi. Akman, önceki gün durumundaki düzelme üzerine yo?un bak?mdan normal odaya ç?kar?ld?. Akman'?n diziye en az 2 ay ara verece?i ö?renildi.

(Sabah-Sava? AY)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri