forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT SORU?TURMASINDA SIRA MEDYAYA GELD?!

Aktif .

28subattStar gazetesi Meclis Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu'nun 28 ?ubat süreciyle ilgili Ayd?n Do?an, Turgay Ciner, Dinç Bilgin ve Ertu?rul Özkök'ün de aralar?nda bulundu?u bir dizi önemli isme davetiye gönderece?ini iddia etti.

 

Komisyon, 6 A?ustos’tan itibaren, önümüzdeki yasama döneminde dinleyece?i ki?ilere tek tek davetiye gönderecek. Davet edilecek ki?iler listesinde dönemin siyasetçi, i?adam?, gazeteci, yarg? mensubu, asker ve emniyet görevlileri bulunuyor. Listede Do?u Perinçek’ten, Ayd?n Do?an’a, Fehmi Koru’dan Ertu?rul Özkök’e, Sabih Kanado?lu’ndan Merve Kavakç?’ya kadar yüzlerce isim var. 28 ?ubat ile özde?le?en Ali Kalkanc?, Fadime ?ahin ve Müslüm Gündüz de listede.

Cezaevlerine de gidilecekEkim ay?nda eski Ba?bakan Tansu Çiller’i dinleyecek olan komisyon, halen çe?itli davalardan cezaevlerinde bulunan çok say?da ki?inin bilgisine ba?vuracak. Buna göre komisyon, Ergenekon tutuklusu ??çi Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perinçek, dönemin Emniyet Genel Müdürlü?ü ?stihbarat Daire Ba?kan Yard?mc?s? ve ‘Devrimci Karargah’ davas?n?n san??? Hanefi Avc? ile görü?ecek. Yine sürecin ba?aktörlerinden dönemin Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Çevik Bir, dönemin Hava Kuvvetleri Komutan? Ahmet Çörekçi ile eski YÖK Ba?kan? Kemal Gürüz ile tutuklu bulunduklar? cezaevinde görü?ecekler.

Komisyon 28 ?ubat sürecinde aktif olan gazete patronlar? ile baz? i?adamlar?n? da dinleyecek. Bunun için ilk etapta Ayd?n Do?an, Dinç Bilgin, Turgay Ciner ile Cem Boyner, Fuat Miras, Nail Keçeli, Cavit Ça?lar gibi isimler davet edilecek. Listede dönemin aktörü ve ma?duru siyasiler önemli yer tutuyor. Darbe Komisyonu Sözcüsü AK Partili ?dris ?ahin, “Davetiyeleri 6 A?ustos’tan sonra hepsine gönderece?iz” dedi.

L?STEDE MA?DUR VE AKTÖRLER VAR

Adnan Keskin, Ak?n Birdal, Ali K?rca, Ali Kalkanc?, Ayd?n Do?an, Bülent Orako?lu, Cavit Ça?lar, Cem Boyner, Cüneyt Arcayürek, Deniz Baykal, Do?u Perinçek, Erol Çak?r, Fadime ?ahin, Abdurrahman Dilipak, Hanefi Avc?, Hüseyin Gülerce, Mehmet Elkatm??, M. Nuri Y?lmaz, Sabih Kanado?lu, Nur Serter, Ertu?rul Özkök, Fehmi Koru, Fatih Çekirge, Turgay Ciner, Merve Kavakç?, O?uzhan Asiltürk, H. Hüseyin Ceylan, ?evki Y?lmaz, ?ükrü Karatepe, ?evket Kazan.

(STAR Gazetesi / 29 Temmuz 2012 Hamza Erdo?an)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri