forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

28subatttTBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu medya patronlar? ve baz? yazarlara davetiye ç?kard?.

 

TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu Sözcüsü ?dris ?ahin, 28 ?ubat sürecine ili?kin alt komisyonda, ekim ay? itibar?yla dinlenmesine karar verilen ki?ilere davetiye ç?kar?ld???n? bildirdi.

?ahin, komisyonun dinleyece?i isimler aras?nda tutuklu olanlar?n da bulundu?unu, bu ki?ileri de cezaevinde dinlenece?ini söyledi.

?ahin, ekim ay?nda ilk olarak, belirli aral?klarla, eski ba?bakanlardan Tansu Çiller ile Ayd?n Do?an, Turgay Ciner, Dinç Bilgin, Fatih Çekirge, Zafer Mutlu, Ertu?rul Özkök ve o günlerde isimleri gündemde olan baz? ki?ileri dinleyeceklerini aç?klad?.

Komisyonun dinlemek istedi?i ancak tutuklu olan ki?iler aras?nda Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Teoman Koman, Hanefi Avc? ve Mehmet A?ar gibi isimlerin oldu?unu da söyleyen ?ahin, bir soru üzerine, “Hilmi Özkök’ü dinlemeyi dü?ünmediklerini” belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri