forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

dizilerrrrSBT Analiz’in yeni yay?n dönemine ili?kin çal??mas?, reytinglerde ciddi dü?ü? oldu?unu gösteriyor.

 

Ali Eyüpo?lu'nun Milliyet'te yay?nlanan yaz?s?ndan bir bölüm.

BU REYTiNGLERLE ÇO?U DiZi GiDER

SBT Analiz’in yeni yay?n dönemine (eylül ay?) ili?kin çal??mas?, reytinglerde ciddi dü?ü? oldu?unu gösteriyor. Dizilerin ‘alt?n ça??’, ilk kez ciddi bir tehlikeyle kar?? kar??ya...

T?AK’?n AGB ile sözle?mesini feshedip TNS ile yoluna devam edene kadar sektörün geneli itibar etmese de SBT Analiz yapt? televizyonlar?n reyting ölçümlerini. Hãlâ da devam ediyor SBT, ba?ta TRT olmak üzere mü?terileri için reyting ölçümüne. SBT, yeni yay?n döneminden önce, ocak-haziran 2012’ye ili?kin bir rapor haz?rlad?. 2012/1’in ‘En’leri bu çal??ma. Bu dönemin reytinglerinde ‘en’ olmay? ba?aranlar, yeni yay?n dönemine nas?l ba?lad? acaba? SBT’den böyle bir çal??ma yapmas?n? istedim.

SBT’den gelen eylül ay?na dair verilere göre, TNS’nin ilk reytingleri aç?kland???nda da yazd???m gibi ölçülen kanallar?n reytinglerinde ciddi bir dü?ü? söz konusu. “Art?k eski yüksek reytingleri kimse beklemesin” diye yazm??t?m, hâlâ ayn? kanaatteyim. Zaten tablo da ortada...

9 dizinin 8’inde dü?ü? var

 SBT’nin haz?rlad??? listedeki 10 diziden sadece biri bu sezon yok... O da Kanal D’yi per?embe ak?amlar?n?n birincisi yapan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’

?ki liste aras?ndaki as?l bariz  fark ne?

 Ocak-haziran 2012 aras?nda yay?nlanan ve reytingleriyle sezonun en iyi i? yapan 10 yap?m? aras?na giren dizilerden ilk 5’inin reytingi iki haneli... Yeni yay?n döneminde bu say? ikiye indi... 2012/1 döneminde en yüksek reyting alan dizinin ortalamas? 14.13’le ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ye aitti ve dizi, aç?k ara birinciydi. ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi yeni yay?n döneminde ortalama 4 reyting kaybetti ve birincilikten dü?üp üçüncü oldu. Eski ilk 10 listesinden reytingini art?ran tek dizi ‘Kurtlar Vadisi Pusu’. Dizi, bu ba?ar?s?yla 1 numaraya yerle?ti. Onun d???ndaki dizilerin tümü yeni yay?n dönemine ciddi reyting kayb?yla girdi. Bunun anlam? ?u: Geçen sezon ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisine reklam verenlere Kanal D, 14 reyting üzerinden fatura kesiyordu. ?imdi durum de?i?ti.

(...)

 

YAZININ TAMAM ?Ç?N TIKLAYIN... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri