forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih-altayli-tbmmFatih Altayl?, 28 ?ubat sürecine ili?kin Meclis Komisyonu'na konu?tu. MGK'ya dikkat çeken Altayl?, '?u anda irticadan korkmad???n?' ifade ederek Cübbeli Ahmet Hoca örne?ini verdi.

 

AK Parti ?stanbul Milletvekili Nimet Ba?'?n ba?kanl???nda toplanan TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu, gazeteci Fatih Altayl?'y? dinledi.

Milli Güvenlik Kurulu'nun, Türkiye'de demokrasinin sa?l?kl? i?leyi?ini engelledi?ini iddia eden Altayl?, ilginç aç?klamalarda bulundu.

Bunlardan biri de Cübbeli Ahmet Hoca'yla ilgiliydi. Altayl?, gelinen noktada '?u anda irticadan korkmas?' diye bir ?eyin söz konusu olmad???n? ifade etti ve ekledi:

''?nsan bilmedi?i ?eyden korkar. Cübbeli Ahmet ?imdi benim neredeyse arkada??m oldu. 3-4 kere programa geldi. Cübbeli Ahmet'le ilgili benim kafamda müthi? negatif bir ?ey vard?. Bir gün bana geldi, bir geldi dünyan?n en g?rg?r adamlar?ndan bir tanesi. Süper mavra, her ?eyi anlat?yor. Ben Cübbeli Ahmet'i bilmezken ondan korkuyordum, ?imdi adam?n içerde olmas?na üzülüyorum.''

Haberin tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri