forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

obama-romnyGazeteciler, sanat?lar, modac?lar, edebiyat?lar ve akademisyenler Amerikan seimlerini de?erlendirmek iin sosyal medyada bir araya geliyor.

Ba?kanl?k iin Obama ve Romney aras?nda k?yas?ya bir seim yar??? ya?an?rken, iki aday aras?ndaki rekabet sadece Amerikan?n de?il btn dnyan?n ilgisini ekiyor. 6 Kas?m gn yap?lacak seimlere yakla??rken Trkiyede de konuyla ilgili ilgin bir sosyal medya olay? gerekle?tiriliyor.

hidir-gevis-twitter

Gazeteci H?d?r Gevi?in modere etti?i bu etkinlikte, Trkiyede ilk defa Amerikan seimleri sosyal medya zerinden tart???lacak. Twitter ve Facebook zerinden  canl? ve grntl olarak gerekle?tirilecek programa, sosyal medya kullan?c?lar? interaktif kat?l?m sa?lay?p soru sorabilecek, yorum yapabilecekler.

Programda Amerikan?n farkl? kentleri ile Avrupa ve Ortado?unun farkl? kentlerine canl? ba?lant?lar yap?lacak. Bunun yan? s?ra istanbuldan da konuklar olacak.  Milliyet yazar? Asl? Ayd?nta?ba? programa Amerikadan kat?lacak, Vatan gazetesinden ?lhan Tan?r ve Sabah USAdan Nur zkan Erbay ba?kent Washingtonson verileri geecekler. Grafiker Aram Bogosyan Los Angelesdaki seim atmosferini tasfir edecek. BirWall Street al??an? olan Kemal Birtek  New Yorkdaki finans  sektrnn adaylara nas?l yakla?t??? ile ilgili de?erlendirmeler yapacak.

?stanbuldan gazeteci I??n Eliin Amerikan seimlerinin Trkiyedeki alg?lan??? ile olas?  sonular?n?n 2 lke ili?kilerini nas?l etkileyece?i konusunda yorum yapacak Modac? Niyazi Erdo?an  adaylar?n stillerini de?erlendirirken, prof Ali At?f Bir adaylar aras?ndaki ileti?im tarz?n? ele alacak ve bu tarz? bizdeki politik liderlerle k?yaslayacak. Ressam Karolin Fi?eki adaylar? bir erkek figr olarak ele alacak ve birbirleriyle k?yaslayacak. ?? kad?n? Leyla Alaton seimlerle ilgili kk detaylardan szedecek.  ?stabul d???ndaki illerden de ba?lant? olacak: Asistan profesr Fsun zerdem Mu?ladan Amerikan seimlerini yorumlayacak.

Amerika ve Trkiye d???nda nemli dnya kentlerinden de ba?lant?lar var. Londradan Prof. Alp zerdem,Parisden prof. Samim Akgnl, Amsterdamdan ekonomist Kaan Nazl?Kopenhagdan  Zamangazetesi temsilcisi Emre O?uz,  Kiewden Trk Ukrayna i?adamlar? ynetim Kurulu Ba?kan? Burak Pehlivan ve Moskovadan Hakan AksayErbilden gazeteci Rebwar Kerim  bulunduklar? lkelerde seimlerin nas?l kar??land???n? ve bu konudaki beklentileri aktaracaklar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri