forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

EN 'SERT' POLEM?K...

Aktif .

barlas-ozkokErtu?rul Özkök'le Mehmet Barlas aras?nda ya?anan 'Sertle?me' polemi?inde kar??l?kl? a??r ifadeler yer al?yor...   

Ertu?rul Özkök'ün Hürriyet gazetesindeki dünkü yaz?s?nda Mehmet Barlas'a yönelik tan?mlamalar? iki yazar aras?nda yeni bir kavgaya zemin haz?rlad?. 

Özkök 'Sertle?me Sorunu' ba?l?kl? Türkiye'de ya?anan darbelerle ilgili yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??t?... 

"MEHMET Bey, Say?n Barlas; Sak?n ba?l??a bak?p yine öfkelenmeyiniz. Konu, sizin sinirinizi bozan o malum s?v?n?n ç?kt??? organla ilgili de?il. Yani, “sertle?me” dedi?im ?ey sizin sorununuz de?il. Ortak bir arkada??m?z?n sorunu... Duydunuz mu, Hasan Cemal’in sertle?me sorunu varm??. Sak?n onun özel hayat?na girdi?imi, mahrem bir sorununu if?a etti?imi sanmay?n. Neticede sertle?me sorunu varsa kendini ilgilendirir. Ama dün yaz?s?nda kendi itiraf etti."  

Özkök yaz?s?n?n son bölümünde ise Ba?bakan Erdo?an'a yönelik a??r ele?tiriler göndermi?ti... 

BARLAS'DAN AYNI SERTL?KTE YAZI... 

Özkök'ün yaz?s?nda ismini 'Sertle?me' ve 'Sperm'le  yan yana anmas? Barlas'? çok k?zd?rm??. Sabah ba?yazar?, "Sevgili meslekta??m Ertu?rul Özkök'ün bir nevi vicdan azab? olmu?um galiba. Ne zaman dilinin ucuna "Sperm" kelimesi gelse, benim uyar?m? hat?rlay?p hemen a?z?n? temizliyor. " diyerek Özkök'e ayn? tonda cevap vermi?... 

Barlas yaz?s?n?n devam?nda 28 ?ubat postmodern darbesinde Ertu?rul Özkök'ün ba??nda bulundu?u Hürriyet'in yapt??? yay?nlar? ve ald??? tavr? ?u ?ekilde özetliyor...

"Oysa onun bu konuda bir tak?nt?s? olmamas? gerekir. Özkök'ün emir-komuta zincirinde her dakika nas?l sertle?ebildi?ini 28 ?ubat post-modern darbesi sürecinde, Hürriyet'te att??? man?etlerde defalarca gördük."

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri