forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Diziler trafik kurallar?na uymad?, Emniyet uyard?...

Aktif .

dizi-arabalarEmniyet Genel Müdürlü?ü televizyon kanallar?na bir yaz? göndererek, dizi ve filmlerde trafik kurallar?na uyulmas?n? istedi.

Emniyet Genel Müdürlü?ü (EGM), 20 Ekim-31 Aral?k 2012 tarihleri aras?nda 7 ulusal kanalda gösterilen 40 dizi üzerinde emniyet kemeri kullanma ve seyir halinde cep telefonu ile konu?ma oranlar? konusunda bir ara?t?rma yapt?.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Emniyet kemeri takma ara?t?rmas?nda; A??r Roman Yeni Dünya, Kan?t, Kay?p ?ehir, Kurtlar Vadisi Pusu, Leyla ile Mecnun, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile Sakarya F?rat dizileri tam not ald?. ?ubat, Hayat?m?n Rolü, Alemin Kral?, Yalan Dünya, Benim ?çin Üzülme, Zengin K?z Fakir O?lan, H?z?r Ekip, Kuzey Güney, Merhaba Hayat, Lale Devri, Pis Yedili, Deniz Y?ld?z?, Yer Gök A?k gibi dizilerde ise emniyet kemeri takma oranlar? yüzde 16 ile yüzde 55 oran?nda ç?kt?.

25 D?Z? SIFIR ÇEKT?

Emniyet kemeri takmadan k?r?k not alan Hayat?m?n Rolü, Kuzey Güney, Lale Devri, Deniz Y?ld?z? ve Suskunlar ile Unutma Beni dizileri seyir halinde cep telefonu kullanma aç?s?ndan ise yüzde 100 puan ald?.

Ara?t?rmada; Alemin Kral?, Merhaba Hayat, Pis Yedili, Umutsuz Ev Kad?nlar?, Kan?t, Leyla ?le Mecnun, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Emirin Yolu, Behzat Ç., Beni Affet, Yalan Dünya, Yer Gök A?k, Hayat Devam Ediyor, Arka Sokaklar, Benim ?çin Üzülme, Böyle Bitmesin, Kurtlar Vadisi Pusu, Zengin K?z Fakir O?lan, H?z?r Ekip, Krem, ??ler Güçler, Kay?p ?ehir, A??r Roman Yeni Dünya, Sakarya F?rat ile ?ki Dünya Aras?nda adl? diziler araç kullan?rken cep telefonu ile konu?madan "s?f?r" çekti. 25 dizide seyir halinde cep telefonu ile konu?ma sahnelerinde hiç kurallara uyulmad??? belirlendi.

TV kanallar?na yaz? gönderildi

EGM, 40 dizide emniyet kemeri takma ve oyuncular?n seyir halinde cep telefonu ile konu?ma verilerinin "dü?ük" ç?kmas? üzerine RTÜK'e bir yaz? gönderdi. 2012'nin 11 ay?nda meydana gelen trafik kazalar?nda 3 bin 564 ki?inin hayat?n? kaybetti?i ve 248 bin 953 ki?inin ise yaraland???na dikkat çekilen yaz?da, "Otomobillerin ön ve arka koltuklar?nda emniyet kemeri kullan?m? ve araç sürücüsünün cep telefonu ile konu?mamas? yasal bir zorunluluktur. Bundan sonra yay?nlayaca??n?z yerli yap?mlarda trafik kurallar?na uyma konusunda daha hassas olunmas?n? bekliyoruz" denildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri