forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Sorumlusu, Cumhuriyet ve Ayd?nl?k't?r...

Aktif .

sedat-lacinerStar Gazetesi Yazar? Prof. Dr. Sedat Laçiner, at?lan iftiralar nedeniyle ölüm tehditleri ald???n? söyledi.

Ayn? zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü de olan Laçiner, at?lan iftiralar üzerine ölüm tehditleri ald???n? aç?klad?. Laçiner bir twitinde, "At?lan iftiralar nedeniyle ölüm tehditleri al?yorum. Ba??ma bir ?ey gelirse sorumlusu Cumhuriyet ve Ayd?nl?k't?r." aç?klamas?nda bulundu. Bu twit üzerine çok say?da takipçisi Laçiner'e destek mesajlar? att?.

 Deneme

1 YIL ÖNCE DE HEDEF GÖSTERD?... 

Laçiner, geçti?miz y?l da Cumhuriyet Gazetesi'de kendisi hakk?nda yay?nlanan ve gerçeklere dayanmayan haber yüzünden ?ii ve Alevi dü?man? gibi gösterilmeye çal???ld???n? ifade etti.

1 y?l önceki yalan haberi man?etine ta??yan Cumhuriyet'i k?nad???n? söyleyen Laçiner "Belki de amaçlar? Türkiye'de mezhep kavgas? ç?karmakt?r. Hakk?m? mahkemede elbette arayaca??m. Ama halk?m?z?n da Cumhuriyet'in gazeteden çok daha ba?ka bir ?ey oldu?unu görmesini isterim" dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri