forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

akif-aysenurCNN Türk'te yay?nlanan Medya Mahallesi program? Ay?enur Arslan ve Akif Beki aras?nda ya?anan gerginlik nedeniyle yay?nlanmad?...

?ddialara göre, olay?n perde arkas?nda Ay?enur Arslan'?n dün Cumhuriyet'te yay?nlanan röportaj? var... 

Röportajda Ay?enur Arslan, Akif Beki’yle ekrana ç?kmaya zorland??? anlam?n? ta??yan sözler kulland?.. 

Röportaj? okuyan Akif Beki, CNN Türk yönetimini arayarak bu ?artlarda art?k Ay?enur Arslan’la ekrana ç?kmas?n?n mümkün olmad???n? söyledi.. 

Ay?enur Arslan, bu sabah her zamanki saatinde kanala gelerek Medya Mahallesi’nin içeri?ini haz?rlad?. Ancak Beki, program?n ba?lamas?na dakikalar kalmas?na ra?men kanala gelmeyince kriz patlak verdi.. 

CNN Türk yönetimi bu ?artlarda program?n ekrana gelmesini istemedi ve Medya Mahallesi yay?nlanmad?... 

Cumhuriyet'te yay?nlanan Ay?enur Arslan röportaj? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri