forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

eyup cannErtu?rul Özkök'ü 'Türklükten istifa ediyorum' ba?l?kl? yaz?s?na Eyüp Can Radikal'de ayn? gün cevap verdi: Sana ?stifa et diyen mi oldu?

Ertu?rul Özkök'ü Türklük'ten istifaya götüren fitili Kadir ?nan?r'?n Radikal'e verdi?i röportaj ate?lemi?. ?nan?r; “Gerçek Türk milliyetçisi, bu topraklarda ya?ayan herkesin e?it haklara sahip olmas?n? ister. Türk olmaktan ‘ne mutlu’ ise Kürt sorununun çözülmesini ister. Baz? ?eyleri çok büyütmemeli. ?mral?’yla görü?me ba?lad?, k?yamet mi koptu? Hay?r. Demek ki bu ülkede art?k Türk veya Kürt hassasiyetinden daha büyük bir ?ey var: Bar?? hasreti. Kimse art?k kavga istemiyor...” diyordu...

Özkök bu sözleri üstüne al?nm?? ve dünkü yaz?s?nda Kadir ?nan?r'?, Eyüp Can'? ve Akif Beki'yi ele?tirmi?ti... 

SANA ?ST?FA ET D?YEN M? OLDU?

Dün Özkök'le telefonda yapt??? konu?may? kö?esine ta??yan Eyüp Can, "Sabah ilk arayan Ertu?rul Özkök oldu. Hem ne?eli hem k?zg?n. 

(...) “Madem Türklerin hassasiyetinden bahsetti?im için çözümün önündeki engel olarak beni görüyorsunuz, ben de çözüm sürecine engel olmamak için bugün itibariyle Türklükten istifa ediyorum” dedi.

(...) ?yi de Özkök’e Türklükten istifa et diyen mi oldu?  

Eyüp Can'?n yaz?s?n? okumak için t?klay?n... 

?lgili Yaz?:

Ertu?rul Özkök: ?stifa ediyorum... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri