forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Mustafa Sönmez

cumhuriyet soruCumhuriyet Gazetesi ekonomi yazar? Mustafa Sönmez Twitter’da yazar? oldu?u gazeteye sert ele?tiriler yöneltti. Sönmez gazetenin yönetimine talip oldu... 


Mustafa Sönmez gazete yönetimine ?u teklifte bulundu; Vak?f yetki versin, gazeteyi aya?a kald?ral?m, hem gazete tiraj?n? hem de ilan gelirini 6 ay sonunda yüzde 50 art?rmay? taahhüt ediyorum.

??te Mustafa Sönmez’in Twitter'da yazd??? mesajlar... 

 1. 6 ay?n sonunda 75 bin tiraj ve kendi ya??yla kavrlan bir Cumhuriyet mümkün. Sonras?nda ise gidilecek çok yol, büyütülecek çok hedef var.
 2. Bu, Cumhuriyet potansiyelinde en mütevazi hedefin ad?d?r. Son derece mümkün. Tek ?art?m , yetki ve sorumluluk, elimin serbest b?rak?lmas?.
 3. Vak?fyetki versin, gazeteyi aya?a kald?ral?m, hem gazete tiraj?n? hem de ilan gelirini 6 ay sonunda yüzde 50 art?rmay? taahhüt ediyorum.
 4. Bu yer, ve bugünün Cumhuriyet alg?s?, Cumhuriyet’e yak??an bir yer ve alg? de?il. Buradan herkesin huzurunda önerimi yap?yorum.
 5. Bugüne kadar gazeteyi yönetenlerin iyi niyetleriyle gazeteyi getirdikleri yer , y?llard?r 50 bin tirajdan ibaret.
 6. Sonunda ben de yak?nmay? b?rak?p ta??n alt?na elimi uzat?yorum ve yönetime talip oluyorum.
 7. Ama yak?nma, Cumhuriyet tarihimizin ortak miras?, ortak sorumlulu?umuz Cumhuriyet’in gözümüzün önünde mum gibi erimesini önlemiyor.
 8. Çünkü benim buradan yazd?klar?m, kapal? kap?lar ard?nda herkesce konu?uluyor. Sadece yak?nma düzeyinde.
 9. E?-dost aray?p duruyor:Cumhuriyet ele?tirilerine gazeteden bir tepki var m?, diye. Yok!..Çünkü, kimsenin aksin söyleyecek bir sözü yok.
 10. Bir gazete haberciye ay?raca?? bütçeyi, hiç bir?ey yapmayan dan??mana,yöneticiye, ruhsuz yazar ve editörlere harcarsa, tabi ki nal toplar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri