forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

akil-gazetecilerBa?bakanl?k akil adamlar?n isimlerini aç?klad?.  Listede gazeteci ve kö?e yazar? olan 26 isim yer al?yor... 

Listeye en çok temsilci sokan gazete 5 isimleTaraf oldu. Yeni ?afak 4,  Bugün ve Star 3,  Zaman ve Radikal ise 2 temsilcisi ile listede. Bu isimlerin en dikkat çeken yan? ise pek ço?unun akademisyen kimli?i ile gazetelerde kö?e yazan isimler olmas?.

63 ki?ilik Akil ?nsanlar Listesinde yer alan gazeteciler ve çal??t?klar? gazeteler ise ?öyle:

TARAF 
Oral Çal??lar (Taraf), 
Mithat Sancar (Taraf),
Vahap Co?kun (Taraf),
Murat Belge (Taraf),
Y?ld?ray O?ur (Taraf),

YEN? ?AFAK
Hayrettin Karaman (Yeni ?afak), 
Hilal Kaplan (Yeni ?afak),
Ali Bayramo?lu (Yeni ?afak), 
Kür?at Bumin (Yeni ?afak),

BUGÜN
Vedat Bilgin (Bugün), 
Ahmet Ta?getiren (Bugün),
Do?u Ergil (Bugün),

STAR
Fadime Özkan (Star), 
Fehmi Koru (Star),
Sibel Eraslan (Star),

ZAMAN
Mustafa Arma?an (Zaman), 
Etyen Mahçupyan (Zaman),

RAD?KAL
Avni Özgürel (Radikal), 
Tarhan Erdem (Radikal),

AK?AM
Deniz Ülke Ar?bo?an (Ak?am), 

AGOS
Bask?n Oran (Agos),

M?LL?YET
Fuat Keyman (Milliyet), 

YEN? AK?T
Abdurrahman Dilipak (Yeni Akit), 

HÜRR?YET
Hüseyin Yayman (Hürriyet), 

HABERTÜRK
Nihal Gengisu Karaca (Habertürk),

Listede ayr?ca Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? Ba?kan Yard?mc?s? Cemal U??ak ve Do?an TV Holding A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Arzuhan Do?an Yalç?nda? da yer al?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri