forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

emin-colasanÖzal döneminin önde gelen isimlerinden eski bakan Ekrem Pakdemirli, an?lar?n?“Özal'?n Miras?”ad?yla kitapla?t?rd?. 

Gazete Habertürk'ün haberine göre Turgut Özal’?n ba?bakanl??? döneminde sa? kolu olan eski bakan Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, an?lar?n? “Özal’?n Miras?”ad?yla kitapla?t?rd?. 

Turgay Yavuz’un kaleme ald??? ve Ufuk Yay?nlar?’ndan ç?kan kitapta Pakdemirli, tart??ma yaratacak birçok konuyu da gündeme ta??rken, bir döneme de ???k tutuyor.

Kitapta Emin Çöla?an ile ilgili çarp?c? bir de suçlama var.

ozalin-mirasi‘EM?N ÇÖLA?AN G?ZL? EVRAKLARI CUMHUR?YET’E SATIYORMU?’

“DPT’de grup ba?kan? iken Emin Çöla?an da DPT’de uzman yard?mc?s? olarak çal???yordu. Bir ara bakt?k ki Cumhuriyet Gazetesi’nde bizim, hizmete özel olan gizli evraklar yay?nlan?yor. Bu evraklar? kimin verdi?ini bir türlü bulam?yorduk. Bu evraklar? kimin verdi?ini bulmak için bir teklifte bulundum. Bir tane gizli evrak?, var olan 4 dairemize birer harfini de?i?tirerek verelim; böylelikle hangi daireden ç?kt???n? kolayl?kla buluruz dedim.Evraklar? da??tt?k. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi’nde Sosyal Planlama’ya gönderdi?imiz evrak yay?nland?. Sosyal Planlama Daire Ba?kan? o zaman Prof. Dr. Nevzat Yalç?nta? idi. Yalç?nta?’a evrak?n kendi dairesinden ç?kt???n? söyledik. O da evrak?n ak???ndan hangi ?ubeden ç?kt???n? tespit etti. Sosyal Planlama’dan evrak? Emin Çöla?an’?n ç?kard???n? anlad?k. (...) Sonradan biz Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibinden ö?rendik ki Çöla?an bütün bu hizmete özel gizli evraklar? para kar??l???nda Cumhuriyet Gazetesi’ne sat?yormu?.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri