forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyipBa?bakan Erdo?an, Habertürk TV kat?ld??? canl? yay?nda önemli bir bilgi payla?t?. "Arac? kurulu?lar reklamlar? k?s?tlayarak Türkiye ekonomisinin itibar?n? sarsmaya çal???yor"

??te Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'la Fatih Altayl? aras?nda geçen o diyalog...

Fatih Altayl?: Medyay? gerçekleri saklamakla iktidar yanl?s? olmakla suçlad?lar ayr?ms?z. Biz de Türkiye'de terör belas? a??lm??ken, i?ler iyi giderken olaylar daha da büyümesin diye tahripkar olmak istemedik, ama en a??r ele?tirileri biz ald?k. ??in ilginç yan? siz de bize k?z?yorsuz. Herkes bize k?z?yor kimseye yaranam?yoruz.

Ba?bakan Erdo?an: Yarananlar var yaranamayan var. Baz? medya gruplar? bunlar?n yan?nda yer ald?. Baz? gazeteciler yaraland? onlara geçmi? olsun. Öyle gazete man?etleri, öyle kö?e yazarlar? var ki att??? man?etleri görünce ne oluyor nereye gidiyoruz dedik. Arac? reklam kurulu?lar? reklam vermiyormu?. Bu medya gruplar? için s?k?nt?. Bir de ülkenin ekonomik durumu için s?k?nt?. Ben aç?k net söylüyorum. Bu kurulu?lar kimdir tespit edin bakal?m dedim. Hangi kurulu?lar ?irketlerin reklamlar?n? yay?nlamas? konusunda ambargo uyguluyormu? bilelim. Ba?? bo? b?rakamay?z biz bu i?i.

Fatih Altayl?: Vermeyebilirler can?m...

Ba?bakan Erdo?an: Ben sorar?m sen neden vermiyorsun diye. Demek ki ideolojik davran?yor. Holdinglerin reklam?n? vermiyor. Biz yeri geldi?inde dünyada Türkiye'nin itibar?n? sarsar?z diyor.

Fatih Altayl?: Bunun ekonomik itibar? sarsaca??n? m? dü?ünüyorsunuz?

Ba?bakan Erdo?an: Bir iki günde olmaz. Ama bir hafta iki hafta olsa...

TELEV?ZYONLARDAN HABER GELD? ARA?TIRIN DED?M

Fatih Altayl?: Reklam veren ürkektir önce reklam? keserler.

Ba?bakan Erdo?an: Reklam verenle alakal? bir ?ey de?il. Ben bir kaç tanesini aratt?m. Kesilmi? mi dedileri. Arac? kurulu?lar kesti diye haber verdi arkada?lar televizyonlardan. Aratt?k haberleri bile yok.

Fatih Altayl?: Ben bunun arkas?nda bir ?ey oldu?unu sanm?yorum in?allah yoktur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri