forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitter-gazetelerDKM- Gezi Park? eylemlerinde ön plana ç?kan Twitter ve Facebook gazetelerin gündemini ele geçirdi... 

Gezi Park? olaylar?nda Sosyal medya ve internet haber sitelerinin hit patlamas? ya?amas? gazetelerin de gözlerini bu alana çevirmesine neden oldu. 

Olaylar s?ras?nda özellikle twitter ve facebook gibi sosyal medya mecralar?nda at?lan mesaj say?s? rekor seviyelere ula?t?. ?nternet haber siteleri de hitlerini normal zamanlardan iki üç kat art?rd?. 

Bu süreçte gazeteler ve Televizyonlar olaylar? aktarmada yetersiz kal?nca insanlar birinci haber kayna?? olarak sosyal medyay? ön plana ç?kard?. 

?nternet Haber siteleri de birinci kaynak olarak twitter ve facebook'u kulland?. Gazetelerin internet siteleri bu süreçte bas?l? versiyonlar?n?n önüne geçti. 

Gazetelerin bas?l? versiyonlar? bu sayede sosyal medyay? ke?fetmi? oldu. 

Buna en güzel örnek, Star, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerin man?etleriydi. Bu üç gazete de twitter'?n popüler olan hashtaglerini man?etlerine ta??m?? ve sosyal medyadaki mücadeleyi gazetelerin gündemine ta??m??t?...

GAZETELER?N SOSYAL MEDYA MÜCADELES?

Star Gazetesi bugünkü man?etinde twitter'da kullan?lan ve yüzbinlerce mesaj at?lan #yedirmeyece?iz tag'ini man?etine ta??m??t?. 

gezi-manset-star

Radikal de olaylar? internet üzerinden provoke etti?i gerekçesiyle gözalt?na al?nan göstericilerden hareketle #direntwitter tag'ini man?etine ta??m??t?. 

gezi-manset-radikal

Cumhuriyet gazetesi de twitter'? man?et yapan gazetelerden biriydi. Cumhuriyet de Radikal gibi #direntwitter tag'ini man?etten görmü?tü...

gezi-manset-cumhuriyet

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri