forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Halk TV'nin as?l sahibi kim?

Aktif .

halktvCHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Samanyolu Haber TV'de canl? yay?na kat?ld?...

K?l?çdaro?lu'na canl? yay?nda program?n suncusu Abdullah Akadiro?lu CHP'nin kanal? olarak bilinen Halk TV'nin parti ile olan ili?kisi sordu.

Bu soru üzerine K?l?çdaro?lu, "Bizim bir televizyon kanal?m?z yok. Zaten bir televizyon kanal?n? finanse edecek param?z yok. Televizyona dünyan?n en pahal? oyunca?? derler. Dolay?s?yla bizim bir televizyon kanal?n? finanse etmek, bir televizyon kanal?na sahip olmak gibi bir dü?üncemiz söz konusu de?ildir." dedi.

HALK TV K?M?N?

Deniz Baykal genel ba?kan oldu?u dönemde yay?n hayat?na ba?layan Halk TV ile ilgili çe?itli iddialar gündeme geldi. 

Deniz Baykal'a yak?n bir CHP milletvekili taraf?ndan kurulan kanal, Kemal K?l?çdaro?lu genel ba?kan olduktan sonra kavga nedeni olmu?tu. 

Çal??anlar?n?n maa??n? ödeyemedi?i için bir ara kapanan kanal? Soner Yalç?n almak istemi? bu görü?melerin detaylar? Oda TV iddianamesinde yer alm??t?. 

Halk TV CHP'nin bütün etkinliklerini yay?nlarken, Gezi Park? eylemlerinde de aktif olarak ön plana ç?kt?. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri