forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Evlilik programlar?na rekor ceza...

Aktif .

evlilik-programlariRTÜK bu programlar için kanallara, ‘’Evlilik müessesesini ticarile?tirdikleri, toplumun millî ve manevî de?erleri ile, ailenin korunmas? ilkesine ayk?r? davrand?klar?’’ gerekçesiyle, toplam 1 milyon, 419 bin, 394 lira ceza verdi.

TV’lerdeki evlilik programlar?na rekor ceza geldi. Çiftlerin birbirlerine, ‘’Ye?il pasaportun var m??, Kaç evin var?, Bankada paran var m??’’ gibi sorular sormas?, ATV, Flash ve FOX TV’ye rekor düzeyde ceza getirdi. 

Gazeteport.com'un haberine göre, RTÜK toplant?s?nda, ATV’de yay?nlanan ‘’Esra Erol ile Evlen Benimle’', FOX TV’de yay?nlanan ‘’Su Gibi’’ ve Flash TV’de yay?nlanan ''Ne Ç?karsa Baht?na’’ adl? evlilik programlar? ele al?nd?.

‘’A?LE MÜESSSES? ZEDELEN?YOR’’

Her üç programda da evlenmek amac?yla programa kat?lan çiftlerin ''Birbirleri hakk?nda argo ve küçümseyici ifadeler kulland?klar?, özel hayatlar?na sald?r?da bulunduklar?, e? seçiminde sadece maddi imkânlar? sorgulad?klar? ve program sunucular?n?n da buna  destek verip, aile müessesesini ticarile?tirdi?i’’ sonucuna var?ld?.

Üç TV kanal?na, ‘’?nsan onuru ve özel hayat?n gizlili?i ilkesini zedelemek, ki?ileri ele?tiri s?n?rlar? d???nda a?a??lamak ve küçük dü?ürmek, toplumun millî ve manevî de?erlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas? ilkesine ayk?r? davranmak’’ gerekçesiyle para cezas? verilmesi benimsendi.  

ATV’ye 917 bin 204 lira, FOX TV’ye 478 bin 378 lira ve Flash TV’ye 23 bin 772 lira olmak üzere toplam 1 milyon 419 bin 354 lira ceza uyguland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri