forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ajda-pekkanGezi'deki eylem 14. gününe girerken birçok sanatç? destek verdi. Bir k?sm? da sessiz kald?. O sanatç?lardan Ajda Pekkan, "Neredeyse linç edecekler" diye tepki gösterdi.

Birçok isim de herkesi sa?duyulu olmaya ça??rd?. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, aralar?nda Ajda Pekkan'?n da bulundu?u ünlü isimler, Gezi Park? olaylar?na sessiz kald?klar? için bask?ya u?rad?klar?n? söylediler.

Ajda Pekkan, Gezi Park? eylemleri ba?lad?ktan sonra twitter sayfas?ndan konuyla ilgili hiçbir yorum yapmay?nca tepki gördü. Sanatç?n?n hayranlar?, eylemle ilgili olarak twit atmay?p, 12 Haziran'daki Ankara konserini iptal etti?ini aç?klayan Süperstar'? olaya kar?? duyars?z kalmakla suçlad?. Hatta hayranlar? forum sitelerinden Pekkan'a a??r ithamlarda bulundu. Birçok seveni, "Konu hakk?nda yorum yapmazsan hayranl?ktan istifa edece?im. Direni?le ilgili tek bir söz bile etmiyorsan yaz?klar olsun" yorumlar? yapt?. Ele?tiriler kar??s?nda Pekkan, "Gezi Park?'nda ya?ananlarla ilgili tav?r almayan sanatç?lar neredeyse linç edilecek. Ben tav?r almak kadar tav?r almad?m da. 'Gezi Park? korunsun' demek kadar, 'Topçu K??las? yap?ls?n' demenin de demokratik bir hak oldu?unu dü?ünüyorum. Bu saatten sonra gidip orada görünmek ve poz vermenin de çok samimi olaca??n? dü?ünmüyorum" aç?klamas?n? yaparak olaylarla ilgili görü?ünü ifade etti. 

Haberin devam? için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri