forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

B?A Medya Gzlem Raporu'na gre, Nisan-May?s-Haziran dneminde 57'si gazeteci 125 ki?i 80 davadan yarg?land?; 15 gazeteci, "rgt yeli?i", "darbecilik" veya "propaganda" sulamas?yla hapiste.

Medya Gzlem Masas?'n?n yay?mlad??? 41 sayfal?k Nisan-May?s-Haziran dnemi B?A (Ba??ms?z ?leti?im A??) Medya Gzlem Raporu, 57'si gazeteci toplam 125 ki?inin 80 dava kapsam?nda hapis veya tazminat istemiyle yarg?land???n? gsteriyor. 2008'in ayn? dneminde 79'u gazeteci 198 ki?i 88 ayr? davada yarg?lanm??t?.

181'i gazeteci toplam 475 ki?inin ad?n?n geti?i Rapor ihlalleri "sald?r? ve tehdit", "gzalt? ve tutuklamalar", "bas?n ve ifade zgrl? davalar?", "dzenleme ve hak aramalar", "Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi", "Sansre tepkiler" ve "RTK uygulamalar?" ba?l?klar?yla i?liyor.

Yarg?n?n eli?kisi: Krte

Krte konu?ma ve siyaset yapmay? "su" gren mahkeme de var, grmeyen de. Kars Digor'da seim kampanyas?nda DTP'li Ayhan Erkmen, Veli Mkyen ve Cemal Co??un'un Krte konu?maktan yarg?lanmas?na gerek grlmezken, ayn? gerekeyle mahkum olan Orhan Miro?lu hakk?n? A?HM'de ar?yor.

"Say?n calan" sesleni?i ?stanbul'da DTP'li Mehdi Tanr?kulu ve Hasan zgne?'e beraat getirdiyse de genelde mahkumiyet kararlar?na yol at?.

"Ampul Tayyip" slogan? at?lmas?n? Bursa'da bir mahkeme ifade zgrl? kapsam?nda de?erlendirdi, bir di?er Bursa Mahkemesi be? Halkevleri yesini hapisle cezaland?rd?.

"yelik", "Propaganda" ve "Darbe" iddias?ndan hapisteler

Halen 15 gazeteci Krdistan ??i Partisi (PKK), Marksist Leninist Komnist Partisi (MLKP) ve Ergenekon yarg?lamalar?nda "silahl? rgtlerle ili?ki" iddias?ndan cezaevindeler. Yarg?lamalar uzad?ka, "tutukluluk sresi", "savunma hakk?" gibi usule ili?kin itirazlar da art?yor.

Azadiya Welat gazetesi sorumlu mdr Vedat Kur?un, "PKK propagandas?" ierdi?i iddia edilen haberlerden alt? ayd?r cezaevinde. Gazetevatan.com sitesi yay?n mdr Aylin Duruo?lu ve Devrimci Hareket dergisi al??an? Mehmet Ye?iltepe, ayd?r, "Devrimci Karargah rgtne yard?m" sulamas?yla hapiste. Diyarbak?r Gn TV yay?n ynetmeni Ahmet Birsin, "PKK yeli?i" iddias?yla drt ayd?r tutuklu.

Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay, Ergenekon Soru?turmas?'nda "darbecilik", ?zmir Demokrat Radyo yay?n koordinatr Nadiye Grbz, MLKP rgt'yle "mali ili?ki", D?HA Ajans?'ndan Abdurrahman Gk de, "PKK rgt propagandas? yapmak" iddialar?yla aylard?r cezaevindeler. Devrimci Demokrasi dergisi sorumlu mdr Erdal Gler "rgt propagandas?" iddias?yla onanan cezalar? ve sren davalar? nedeniyle bir buuk y?ld?r hapiste.

TMY san?klar? artt?

Anadilde yay?n, anadilde siyaset ve anadilde belediye hizmetlerine ili?kin talepler, Abdullah calan'a "say?n" diye hitap edilmesi, devletin ihmali veya gvenlik kuvvetleri kaynakl? sular?n k?nanmas?, PKK rgt a?klamalar?na yer verilmesi, sava? kar??tl???, vicdani ret, kamu makamlar?n?n ele?tirilmesi sistemli ?ekilde kovu?turmal?k oluyor.

TMY'nin 6 ve 7. maddeden a?lan davalar artt?. 20 ki?i (Nedim ?ener, ?brahim e?mecio?lu, Hakan Tahmaz, Ziya ieki, Veysi Sar?szen, Abdullah Demirba?, Leyla Zana, Ahmet Trk, Aysel Tu?luk, Selahattin Demirta?, Ayla Akat Ata, Mehmet Ali Birand, Emine Ayna, Nejdet Atalay, Osman Baydemir, Cevat D?n, Orhan Miro?lu ve Rag?p Zarakolu) yarg?lan?rken Demirba?, 2 y?l 6 ay; Atalay 10 ay, Baydemir 10 ay ve Miro?lu 2 y?l 1 ay hapis cezas?na mahkum oldu. Geen y?l?n ayn? dneminde 14 ki?i san?kt?.

301'den 18 ki?i yarg?da

301. maddeden 18 ki?i yarg?land?; Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, Prof. Dr. Bask?n Oran ve gazeteci Abdurrahman Dilipak'?n davalar? Adalet Bakanl???'n?n onay?yla d?t.

Ferhat Tun, Mehmet olak, Hakan Ta?tan, Turhan Topal, Ersen Korkmaz, Necmettin Salaz, Mustafa Kemal elik, Aytekin Dal, Mehmet Sad?k Aksoy, Mehmet Re?at Yi?iz, Nedim Arslan ve Mustafa Seven halen san?k. Emniyet Genel Mdrl? "Taraf" yazarlar? Polis Akademisi ?retim yesi nder Ayta ve ba?komiser Emrullah Uslu'yu ?ikayet etti.

"Su ve suluyu vmek"ten (TCK 215) 15 ki?i hapisle yarg?land?; bu ki?ilerden Mehdi Tanr?kulu, Hasan zgne?, zkan Tacar, Mehmet Glmez, ?brahim Kasun beraat ederken yazar Temel Demirer, be? ay hapisle cezaland?r?ld?.

25 y?l hapis ve bir milyon 390 bin TL tazminat tehdidi

11 ki?i, "kin ve d?manl??a tahrik"e dair TCK 216. maddesinden mahkemeye ?kt?. ?HD'li Ethem A?kal?n'a dava a?ld?. Mahmut Al?nak bir y?l hapse mahkum oldu; Allah'?n K?zlar? Roman?'ndan yazar Nedim Grsel ve "Krdistan"dan sz eden hukuku Eren Keskin beraat ettiler.

"Ki?ilik haklar? sald?r?" iddias?ndan 28 ki?i, bianet sitesi, Hrriyet gazetesi, NTV televizyonu ve Vakit gazetesi toplam 24 y?l 27 gn hapis ve bir milyon 390 bin TL tazminat tehdidiyle yarg?land?.

NTV, 5 bin TL; "Mavi kitap" yay?nc?s? Muzaffer Erdo?du, tercman Ahmet Gner ve tarihi Taner Akam 7 bin 500 TL; Gerger'de zgr Bo?atekin, 1 y?l 2 ay 17 gn; Bursa'da Mehmet Emre Battal, Ahmet Keskin, Betl ztrk, Hasan zayd?n ve Berna zaslan'a 11'er ay 20'?er gn hapse mahkum oldu.

Sekiz ki?i "halk? askerlikten so?utmak" (TCK 318) ile ilgili yarg?land?.Mustafa Karayay beraat ederken Yasin Yeti?gen, Mehmet Atak, O?uz Snmez, Gr?at zdamar, Serkan Bayrak, Cevat D?n ve Rag?p Zarakolu'nun y?l hapis istemiyle yarg?lanmalar? sryor.

Taraf gazetesinden Ahmet Altan, Yasemin ongar, Nevzat iek, Mehmet Baransu, Bahar K?l?gedik, Ba?ar Arslan, Sibel Hrta?, Adnan Keskin ve Adnan Demir, gazeteciler Nedim ?ener ve Soner Ar?kano?lu ile o?ullar? polis kur?unuyla ldrlen Tursun Ailesi'nin yesi "Yarg?y? etkilemek"ten halen san?k.

?ki gzalt?, iki sald?r?, tehdit

B?A Raporu'na gre, iki gazeteci gzalt?na al?nd?; iki gazeteci sald?r?ya u?rad?; gazeteci tehdit edildi; Gnlk gazetesi sitesi hacklendi. ?stanbul Alperen Ocaklar? ?l Ba?kan? Mustafa Kayatuzu'nun "Taraf" yazar? Rasim Ozan Ktahyal?'ya sald?rmas? yarg?ya ta??nd?.

A?HM cezalar? da, A?HM'e ba?vurularda art??ta

Trkiye ifade zgrl?n ihlalden, ?smail Kara, mer Baheci, Fikret Turan, Cihan ztrk ve Aziz zer davalar?nda A?HM'de 11 bin 613 avro (25 bin 150 TL) tazminata mahkum oldu. Trkiye'nin 2008'in ayn? dneminde ald??? ceza 8 bin avro (16 bin TL) idi.

Hrant Dink'in ailesi, gazeteci Cumhur K?l??o?lu, yay?n? durdurulan "Gnlk"n de aralar?nda oldu?u en az 20 gazeteyle youtube yasa??n? kald?rmak iin ?nternet Teknolojileri Derne?i (?NETD) hak aramay? A?HM'de srdryor.

Gazetecilere kar?? sald?r?lar cezas?z!

Son 30 y?lda i?lenen Abdi ?peki, U?ur Mumcu, Ahmet Taner K??lal? ve Hrant Dink cinayetlerini "azmettirenler" henz ortaya ?kar?lamad?. Gvenlik kuvvetlerinin gazetecilere ynelik sular? cezas?z kal?rken Dink cinayetinde "devlet ihmali" tm boyutlar?yla tart???lamad?.

RTK, "Devrimci Karargah" operasyonla ilgili "hkmetin yay?n yasa??n? ihlal" ettikleri iddias?yla, TGRT Haber, STV, TV5, Kanal A, Asu TV, Ses TV, lke TV, NTV, Kanal B, Olay TV, CNN Trk, 67 TV, Beng Trk TV, Cem TV, D Fun TV, Show TV, TV Net, Kanal ay, Hilal TV, Ulusal Kanal, Samanyolu Haber, Kanal 7 ve ATV Avrupa'y? uyard?; ihlal tekrar? oldu?u iddias?yla TV 8 ve Hak TV'den program durdurma ncesi savunma istedi. RTK, Haber Trk ve Fox TV'ye idari para cezas? uygulamadan nce savunma istedi.

Erol ndero?lu/Bianet

Raporun tam metnini grntlemek iin t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri