forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Halk TV sonunda bunu da yapt?!

Aktif .

ET?KETLER:Halk TV Kimin

halk-tv-nuceHalk TV, Lice'deki olaylar? aktarmak için PKK'ya yak?nl???yla bilinen Nuçe TV'ye ba?land? ve ortak yay?n yapt?... 

Gezi olaylar? s?ras?nda yapt??? provokatif haberlerle dikkat çeken ve Hakan Aygün'ün ba??nda bulundu?u Halk TV, Lice'de ya?ananlar? Nuçe TV'nin bak?? aç?s?yla izleyicisine duyurdu. 

Ulusalc? yay?n politikas?yla dikkat çeken ve CHP'ye yak?nl???yla bilinen Halk TV, Nuçe TV ile ortak yay?n gerçekle?tirdi. 

Diyarbak?r'?n Liçe ilçesindeki karakol in?aat?na tepki gösteren protestoculara jandarman?n müdahale etmesiyle ilgili görüntüleri de s?k s?k ekrana getiren Halk TV, tüm yay?n? Lice'deki olaylara ay?r?rken, göstericilere müdahale an?n? defalarca ekrana getirmeyi tercih etti. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri