forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

NTV Tarih'i kapatt?ran Gezi Park? kapa??...

Aktif .

ET?KETLER:NTV Tarih

ntvtarih-300Gezi Park? protestosunu konu alan son say?s? nedeniyle NTV Tarih dergisi kapat?ld?. Derginin Gezi Park? say?s? da yay?mlanmad?

 

Ya?arken yaz?lan tarih adl? Facebook hesab?ndan yap?lan a?klama ?yle:

Sevgili okurlar,

NTV Tarih dergisinin Temmuz say?s?, ynetimin ald??? karar do?rultusunda yay?nlanmad?. Derginin yay?n? da durduruldu. Dergimiz Ya?arken Yaz?lan Tarih ba?l???yla, Gezi eylemlerinden yola ?karak haz?rlanm?? bir zel say? niteli?indeydi. Gerek bu say?n?n gerekse bu dergi ekibinin haz?rlayaca?? daha sonraki say?lar?n bas?m?, yay?m? ve net zerinden ula??m? iin elimizden geleni yapaca??z.

Kapaktaki anonslar Gezi Park?'ndan

Do?u? Yay?n Grubu'nun yay?mlamama karar? ald??? son say?daki btn anonslar Gezi Park? srecine ayr?ld?. "Trkiye'yi sarsan 19 gnn saat saat dnm noktalar?" st ba?l???n? ta??yan kapakta, "Ya?arken yaz?lan tarih" ba?l??? hashtag (Twitter etiketi) i?aretiyle (#) kullan?ld?. Derginin logosunun yan?nda "Fevkalade nsha" ibaresinin kullan?ld??? kapakta "Kitle hareketleri: Bizans, Osmanl? ve Cumhuriyet dnemi", "Gezi eylemleri gelecekte nas?l okunacak?" ve "Dnden bugne genlik, siyaset, medya ve mizah" ba?l?kl? dosyalar?n anonslar? yap?ld?. Kapakta ayr?ca, Gezi srecindeki unutulmayan grntler iin haz?rlanan albm "Sembolle?en foto?raflar" ba?l???yla duyuruldu. 

Kapakta, arka planda a?a ve ad?r izimlerinin yer ald??? grselde Gezi Park? direni?inin sembollerinden olan "K?rm?z?l? kad?n", gaz maskeli bir erkek taraf?ndan kendisine yak?ndan gaz s?k?l?rken tasvir edildi. Kapaktaki grsel minyatr slubuyla izildi. 

??te Do?u? Yay?n Grubu'nun kapatma karar? ald??? NTV Tarih dergisinin "Gezi Park?" kapa??: 

ntvtarih-geziparki

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri