forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

adeviye-meydani

Anadolu Ajans? M?s?r'daki Askeri Darbe'yi ilk günden beri canl? yay?nl?yor. 

M?s?r'da darbe olduktan sonra ya?anan medya karartmas?n? delen ve M?s?r'da darbeye kar?? olu?an protestolar? 24 saat canl? yay?nlayan Anadolu Ajans? önemli habercilik ba?ar?s?na imza at?yor. 

Bat?l? televizyonlar darbe öncesi gösterilerin yap?ld??? Tahrir meydan?n? yay?nlarken, darbe sonras?nda Darbeye kar?? gösterilerin merkezi durumundaki Adeviyye Meydan? ise bat?l? televizyonlar taraf?ndan dikkate al?nmad?. 

Anadolu Ajans? ise bu a?amada devreye girerek, M?s?r'daki darbe kar??t? gösterilerin merkezi Adeviyye Meydan?'ndan 24 saat canl? yay?n yapmaya ba?lad?. Dünya ise bu görüntülerle M?s?r'da neler olup bitti?ini takip etmeye ba?lad?. 

Anadolu Ajans? ayr?ca muhabirleri arac???yla M?s?r'da olup biteni Dünyaya duyuran en önemli ajanslardan biri haline geldi. 

Anadolu Ajans?'n?n bu ba?ar?s? büyük bir övgüyü hakediyor. 

Adeviyye Meydan?'ndan yap?lan canl? yay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri