forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Akif Beki

akif-bekiYi?it Bulut'tan önce 24'ün Genel Yay?n Yönetmenli?ini yapan Akif Beki'nin tekrar eski kanal?na dönece?i belirtiliyor. 

24'ten ayr?ld?ktan sonra Demirören Grubu'na geçen ve 5 ay sonra buradan ayr?lan Beki, CNN Türk'te Ay?enur Arslan'la programa ba?lam??t?. 

Ayn? zamanda Radikal Gazetesi'nde de yazan Beki, ?u s?ralarda CNN Türk'te Asl? Ayd?nta?ba?'la program yap?yor. 

Yi?it Bulut'un Ba?bakanl?k Ba?dan??manl??? görevine getirilmesiyle bo?alan 24'ün Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?una Akif Beki'nin gelmesinin yüksek bir ihtimal oldu?u belirtiliyor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri