forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ergenekon-semaDnyan?n nde gelen yay?n kurulu?lar?, Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un, Trkiye'deRecep Tayyip Erdo?anhkmetini darbeyle devirme plan? yapmaktan mebbet hapis cezas?na arpt?r?ld???n? belirtti.

Uluslararas? haber ajans? Reuters, 5 y?ld?r devam eden Ergenekon davas?ndaki kararlar?n a?klanmas?n? abonelerine "fla?" haber olarak duyurdu. Haberde, Trk mahkemesinin, Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'a mebbet hapis cezas? verdi?i belirtildi. 

Ba?bu?'un Recep Tayyip Erdo?an hkmetini devirme planlar? ieresinde yer ald??? iin bu cezay? ald??? ifade edildi. Genelkurmay eski Ba?kan? Ba?bu?'un yan? s?ra baz? muhalefet milletvekilleri, eski st dzey askerlerin de a??r hapis cezalar?na arpt?r?ld??? dile getirildi. 

Uluslararas? haber ajans? AP de, Ergenekon kararlar?n? abonelerine "fla?" haber olarak duyurdu. Haberde, Eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un darbe plan? yapma suundan mr boyu hapis cezas? ald??? belirtildi. 

250 ki?inin yarg?land??? davan?n en nl san???n?n Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu? oldu?u da ifade edildi. Davada 21 ki?i hakk?nda beraat karar? verilirken, eski st dzey subaylarda olmak zere 40'dan fazla san??a ceza ya?d??? vurguland?. 

?ngiliz Guardian gazetesi de, internet sayfas?nda verdi?i haberde, Trkiye'de Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hkmetini devirmeye al??mak suundan mr boyu hapis cezas?na arpt?r?ld??? belirtildi. 

Haberde, Ergenekon davas?nda yakla??k 300 san???n hkmeti devirmeye al??makla suland??? ifade edildi. ?ngiliz Guardian gazetesi, Ergenekon davas? karar?n?n a?kland??? Silivri'de geni? gvenlik nlemlerinin al?nd???n? da haberinde vurgulad?. 

?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, asker, hukuku, yazar ve gazetecilerin de yarg?land??? ve 5 y?ld?r sren davada Trkiye Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un, hkmeti devirme giri?imleri iinde yer ald??? iin mebbet hapis cezas? ald???n? belirtti. 

Haberde, 2008-2010 y?llar? aras?nda Trkiye Genelkurmay Ba?kanl??? yapan ?lker Ba?bu?'un kendisine yneltilen tm sulamalar? reddetti?i ifade edildi. Haberde, Ba?bakan Recep Erdo?an'?n siyasi rakiplerini devre d??? b?rakmak iin bu davay? basamak olarak kullanmakla suland??? da vurguland?. 

Almanya'n?n sayg?n haber dergilerinden Der Spiegel, Ergenekon davas? kararlar?n? internet sayfas?nda, "Mahkemeden eski genelkurmay ba?kan?na mr boyu hapis" ba?l???yla verdi. Der Spiegel, Trkiye'de asr?n davas? olarak nitelendirilen ve ok tart???lan Ergenekon davas?nda kararlar?n a?kland???n? belirtti. 

Haberde, 5 y?l iinde 275 san???n yarg?land???n? ve mahkemenin 160 tan?k dinledi?i ifade edildi. Der Spiegel, mahkemenin bugn a?klad??? kararda, Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'a mr boyu hapis cezas? verdi?ini vurgulad?. 275 san?ktan 21'inin ise beraat etti?i belirtildi. 

?srail gazetesi Haaretz de internet sayfas?nda Ergenekon davas? karar?n? birinci haber olarak verdi. "Trk mahkemesi, Erdo?an'a darbe giri?iminden eski genelkurmay ba?kan?na mebbet verdi" ba?l???yla yay?nlanan haberde, asker, siyaseti, akademisyen ve gazetecilerden olu?an yakla??k 300 san???n, Trk hkmetine darbe giri?i bulunmakla suland??? belirtildi. 

Haberde, Genelkurmay eski Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un mr boyu hapis cezas? ald???, ayr?ca muhalefet milletvekilinin de 12 ile 35 y?l aras?nda cezalara arpt?r?ld??? ifade edildi. 

Almanya'n?n en yksek trajl? gazetesi Bild internet sayfas?nda, Ergenekon davas? kararlar?na yer verdi. Haberde, 275 san?kl? Ergenekon davas?nda, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hkmetini devirmekle sulanan st dzey asker ve muhaliflerin a??r hapis cezalar?na arpt?r?ld??? belirtildi. 21 san???n ise, Ergenekon davas?ndan beraat etti?i ifade edildi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri