forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ekrem-dumanliTaraf yazar? Mehmet Baransu'nun ortaya att??? iddiaya Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?'dan cevap geldi.

Baransu'nun Twitter'dan dile getirdi?i Ba?bakan Erdo?an ve Ekrem Dumanl?'n?n ba?ba?a görü?tü?ü ve görü?menin gergin geçti?i iddialar?n? Dumanl? iki maddede yalanlad?.

Ekrem Dumanl?, Ba?bakan Erdo?an ile yak?nlarda görü?me yapt?klar? iddias? için ?u ?ekilde aç?klama yapt?:

1- Bir kere Ba?bakan?m?z ile görü?me yeni de?il..

2- Görü?me sayg?-sevgi çerçevesinde oldu, dertle?tik, ayr?l?rken de sar?l?p kucakla?t?k...

Dumanl? "tezim belli" diyerek sorun oldu?unda sayg? sevgi içinde oturup konu?tuklar?n? ve dertle?tiklerini belirterek araya girenleri "fitneci" diye tan?mlad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri