forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ergun Babahan

ergun-babahanSabah Gazetesi ve Star Gazetesi'ndeyken Hükümeti destekleyen yaz?lar kaleme alan Ergun Babahan, i?siz kal?nca deyim yerindeyse saf de?i?tirdi.  

Sabah Gazetesinin eski yöneticisi Ergun Babahan, Star Gazetesi yazar?yken, hükümeti en çok destekleyen isimlerden biriydi. Fethullah Gülen'e hitaben a??r ifadelerin yer ald??? bir tweet yüzünden i?siz kalan Babahan son günlerde saf de?i?tirdi.

Gazeteciler.com'un haberine göre, bu günlerde "h?zl? bir muhalif" olan Babahan, att??? twitler ile Ba?bakan Erdo?an ve hükümeti ele?tiriyor, medyaya bask? yap?ld???n? savunuyor.

B?R TWEET ATTI ??S?Z KALDI

Fenerbahçe maç? sonras?, kupay? Galatasaray'?n almas? üzerine, "Bu kupa Amerika'ya girsin" ?eklinde twit atan Babahan, Gülen Cemaati ile ?ike operasyonu aras?nda kurdu?u ba?lant? yüzünden Star ve Today's Zaman gazetelerindeki kö?elerinden olmu?tu. Sonras?nda defalarca özür dileyen ve Fethullah Gülen'in k?rg?n de?ilim diye mesaj gönderdi?i Babahan, kulislerde konu?ulanlara bak?l?rsa bir gazetede yazarl?k için hükümet çevrelerindeki giri?imlerine ra?men i? bulamay?nca twitter üzerinden muhalefete ba?lad?.

''?SMA?L ?Ç?N DE A?LAYACAK MI ? ''

Babahan, M?s?r darbesinin arkas?nda ?srail'in oldu?unu söyleyen ve ''Elimizde deliller var'' diyen Ba?bakan Erdo?an'?n sözleri üzerine, ''Dolar?n yükseli?inin ard?nda da israil mi var, elde deliller vard?r belki'' cevab?n? verdi. 

Gezi olaylar? s?ras?nda, Eski?ehir'de dövülerek öldürülen Ali ?smail Korkmaz için de, ''Ba?bakan, ?smail'in görüntülerini izlerken de a?layacak m? ?'' diye sordu.

Daha sonra, ''Bu ülkede polisin öldürdü?ü gencin hesab?n? vermeyenler, M?s?r'da darbeciden hesap soruyor'' yazd?. 

Medya ile ilgili olarak  ise, ''Bugünkü bask? dönemi, 12 Eylül'den beri ya?anmad?'' yazan Babahan, Gezi Park? kapat?l?nca, ''Geziye girmek isteyenler iyi hal ka??d? ile AKP ?l Ba?kanl???na ba?vursun'' twiti att?.

BAKAN BOZDA? ?Ç?N ''P?LL? BEBEK''

Kendisine yumruk ki?inin atan?n serbest kalmas?n? ele?tiren Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?'a ise, ''?ahane siyasetçi, bir falsosu ses tonu, pilli bebek gibi konu?masa, önü çok aç?k. Palal? sald?rgan serbest kal?nca da, isyan etmi? miydi ?'' diye sordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri