forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete-gozlukHrant Dink Vakf?n?n haz?rlad??? Medyada Nefret Sylemi raporu yaz?l? bas?nda nefret syleminin artt???n?, sylemin daha ok k?e yaz?lar?nda retildi?ini ortaya koydu.

Hrant Dink Vakf?n?n yrtmekte oldu?u 'Medyada Nefret Syleminin ?zlenmesi' al??mas? kapsam?nda 2013 y?l? Ocak-?ubat-Mart-Nisan aylar?n? kapsayan medya izleme raporu iki blm halinde yay?mland?. Dini ve etnik gruplar? hedef alan ieriklerin yan? s?ra, birinci blmde de kad?n ve LGBT'lere ynelik ierikler 'Di?er Dezavantajl? Gruplar' ba?l??? alt?nda yer ald?.

Aralar?nda BDPlilerin de bulundu?u Halklar?n Demokratik Kongresi'nden (HDK) bir heyetin, kamuoyunda 'zm sreci' olarak bilinen srecin bir paras? olarak yapmay? planlad?klar? Karadeniz gezisi s?ras?nda ya?anan olaylar?n, ulusal ve yerel medyada yer al?? biimine dair tarama ise 'Medyada Ayr?mc? Sylem' ba?l??? alt?nda ikinci blmn dosya konusu olarak yer ald?.

Medyada Nefret Syleminin ?zlenmesi al??mas?nda, 2013 y?l?n?n Ocak-Nisan aylar?n? kapsayan dnemde nefret sylemi ieren haber say?s? art?? gsterirken, hedef al?nan grup say?s?nda azalma oldu?u gzlemlendi.

ERMEN?LER B?R?NC?, YAHUD?LER ?K?NC? SIRADA

Bu dnemde de nefret sylemi ierdi?i tespit edilen yaz?lar?n o?unun ulusal bas?nda yer ald??? grld. Daha nceki dnemlerde oldu?u gibi, nefret syleminin zellikle k?e yaz?lar?nda retildi?i tespit edildi.

nceki dnemlerle benzer bir ?ekilde en fazla Ermeniler ve ard?ndan, s?ras?yla Yahudiler ve H?ristiyanlar hakk?nda nefret sylemi retildi. ?eriklerde asli ya da ikincil unsur olarak en s?k hedef gsterilen di?er iki grup ise Rumlar ve Krtler oldu. Di?er gruplara oranla daha d?k say?da kalsa da, Krtlere ynelik nefret syleminde ciddi bir art?? grld. BDPnin Karadeniz gezisi, nefret sylemi reten ieriklerin en nemli hedefi oldu.

Nefret sylemi ieren haberler bu dnemde, zellikle, 'BDP'nin Karadeniz gezisi', 'Hocal? y?l dnm', 'Paris'te PKK'yle ili?kili kad?n?n ldrlmesi' ve 'Fransa'n?n Mali'ye mdahalesi' konular?n? temel ald?.

Bunlara ek olarak, kad?nlara ve LGBT'lere ynelik nefret sylemi, istatistiki analizlere dahil edilmeyip,  kendi iinde de?erlendirildi. Kad?na ynelik nefret sylemi ieren rnekler, kad?nlar?n fiziksel zellikleri ve seks i?ili?i zerinden ?ekillendi. Translar?n haberlerde ele al?n??? ise, yine, ya sula ili?kilendirilerek ya da 'travesti' kelimesinin a?a??lay?c? bir zellik olarak kullan?lmas?yla gerekle?ti.

Raporun tamam? iin t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri