forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Yeni ?afak gazetesinde 27 A?ustosta yay?nlanan Burcu Bulut imzas? ta??yan Noam Chomsky syle?isine ili?kin olarak Chomskynin Facebook sayfas?ndan bir a?klama yay?nlanm?? ve rportaj?n baz? kesimlerinde maniplasyon yap?ld??? aktar?lm??t?.

Chomsky, 13 a?ustos tarihinde e-posta yolu ile kendisi ile ileti?ime geildi?ini belirterek, sorulara verdi?i yan?tlara sad?k kal?nmadan eviri yap?ld???n?, sylemedi?i ?eylerin rportajda yer ald???n? ifade etmi?ti.

Bunun ortaya ?kmas? zerine Yeni ?afak gazetesi bugn bir dzetlme ve zr yaz?s? yay?nlad?.

Yeni ?afakta, Burcu Bulut imzas?yla 27.08.2013 tarihinde yay?nlanan Noam Chomsky syle?isinin baz? blmlerinde hatalar tespit edilmi?tir. Gazetecilik ilkeleriyle ba?da?mayan bu hatalar iin Say?n Chomsky ve okurlar?m?zdan zr dileriz. ?lgili rportaj ise internet sitemizden kald?r?lm??t?r.

Yeni ?afak Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri