forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cuneytarcayurekCumhuriyet Gazetesi yazar? Cüneyt Arcayürek, Cumhurba?kan? ve Ba?bakan'?n e?lerine a??r harakette bulundu. 

Arcayürek Cumhuriyet gazetesindeki yaz?s?nda, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün e?i Hayrünnisa Gül ve Ba?bakan Erdo?an'?n e?i Emine Erdo?an hakk?nda a?a??daki ifadeleri kulland?. 

"30 A?ustos resepsiyonu. At gözlü?üne benzer türban. ?ki ka?, iki göz, bir burun ve a?z? aç?k. Bir de eli. ?lla ki ba?tan a?a?? örtülü ba?kumandan (Cumhurba?kan?) e?i Hayrünnisa Han?m’?n elini s?karken, önünde ba?tan a?a?? kapal? siyahlar giymi?, ?i?manl?ktan adeta yuvarlanarak yürüyen e?i Emine Han?m; John Kerry ile bir zamanlar dostu olan Obama’n?n aç?klamalar?na akl? tak?l?...

...maa?lara aç?klanan y?ll?k zamm? i?itince dü? k?r?kl???na u?rayan memurlar gibiydi."

http://www.cumhuriyet.com.tr/ 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri