forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Ertem ?ener neden hedef tahtas?na oturtuldu?

Aktif .

ustaninhakayesiBeyaz TV'de yay?nlanan ve Ba?bakan Erdo?an'?n hayat?n?n anlat?ld??? 'Ustan?n Hikayesi' adl? belgesel medyan?n bir numaral? gndem maddesi oldu. 

Yay?nland??? Sal? gnnden itibaren televizyon kanallar?, gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya gndeminin ba??na oturan belgesel'in iki sunucusundan biri olan Ertem ?ener, zellikle sosyal medyada lin giri?imine u?rad?. Baz? k?e yazarlar? da, bu line ortak oldu. 

Mesela Hrriyet yazar? Kanat Akkaya...

Akkaya, Belgesel'in sunucular?n? ele ald??? yaz?s?nda 'Alayc?' bir dil kullanmay? tercih etmi?. 

"Eyy cihan lideri, mitinglerin efendisi, kongrelerin kaplan?, salonlar?n efendisi, mahallelerin hamisi... Ba??ma bir ?ey gelmeyecekse, sesimin tonunu uyuyan bir bebeci?i rahats?z etmeyecek ?ekilde akort ederek soraca??m: Limon mu, sirke mi? Tur?usal bak?mdan yani..." (http://www.hurriyet.com.tr

Akkaya'nun bu yaz?s? Twitter ve Facebook ortam?nda binlerce ki?i taraf?ndan payla??lm??. 

ERTEM ?ENER'?N CEVABI.. 

Ertem ?ener ise Twitter hesab?ndan Kanat Akkaya'ya a?a??daki cevaplar? verdi. 

  1. en az?ndan Ertu?rul zkk'n ye?eni olarak gazetecili?e ba?lamad?m ! Ve KANAT'lar? alt?nda ya?amad?m ...

  2. By?mn kar??s?nda sayg?l? davranmak gazetecilikten de nemlidir !

  3. siz nce say?n Ba?bakan ile CANLI yay?nda 170 dakika program yap?n sonra kar??ma ?k?n... Bu arada do?ru ben sizin gibi olamam benim iin+++

  4. sen ile beraber sadece SEX yaz?lar? ile gazetecilik yapt???n? sanan zavall? senin de halin iler ac?s? ! size cevap yok ! ++++++

  5. birilerinin KANAT'lar? alt?nda gazeteci kimli?i ta??yan entel-dantel szde ?ahsiyet seninle i?im olmayacak , senin derdin ba?ka !!!

RAD?KAL'?N HABER?

Bir ba?ka dikkat eken haber de Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde yer ald?. "Usta sosyal medyay? y?k?p geti!" ba?l???yla verilen haberde Ertem ?ener'le ilgili ?u ifadeler kullan?lm??t?. 

"... Programda dikkat eken di?er bir ayr?nt? ise Twitter kullan?c?lar?n?n gznden kamad?. Belgeselin sunuculu?unu stlenen Ertem ?ener'in oturu? ve sunu? biimiyle ilgili sosyal a?larda ok say?da payla??m yap?l?rken, Szlklerde ise "Ertem ?ener oturu?u" ad? alt?nda alternatif ba?l?klar olu?turuldu. Ba?bakan Erdo?an hakk?ndaki gr?lerine yer verilen, Acun Il?cal?, Kenan ?mirazl?o?lu ve Ajda Pekkan gibi nl isimlerin de dikkat ekti?i belgesel, bir sre daha gndemdeki yerini koruyaca?a benziyor." (http://www.radikal.com.tr/)

Radikal'in haberinde dikkat eken en nemli ayr?nt? ise, haberin sonunda Twitter'da Ertem ?ener'le ilgili yaz?lan a??r denebilecek yorumlara yer verilmesi... 

EK?? SZLK'TE YAZILANLAR

Ertem ?ener'e ynelik lin kampanyas?n?n bir di?er adresi Ek?i Szlk oldu. Ek?i Szlk'te ?ener'le ilgili onlarca ba?l?k a?larak a??r ifadelere yer verildi. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri