forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ergun Babahan

ergun-babahanErgun Babahan T24.com.tr'de yay?nlanan yaz?s?nda AK Parti iktidar?na geçmi?te destek verirken ?imdilerde neden muhalif bir tutum ald???n? anlatt?. 

Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i ve sonras?nda Star Gazetesi yazarl??? döneminde Ak Parti Hükümeti'ni destekleyen Babahan, twitter'da Fethullah Gülen hakk?nda yazd??? bir twitten sonra Star Gazetesi ve Today's Zaman'daki yaz?lar?na son verilmi?ti. 

Babahan sonras?nda verdi?i röportajlar?nda ve twitter mesajlar?nda muhalefet yapmaya ba?lad?. 

??te Babahan'?n T24'te 'Demokrat Dönektir' ba?l?kl? yaz?s?n?n?n son bölümü... 

 

(...)

?nsanlar?n dü?ündüklerinden farkl? ?eyler söyledi?i zaman önemli oldu?u, dü?ündü?ünü söyleyenin veya bu amaçta mücadele edenin sokakta öldürüldü?ü veya kendini cezaevinde buldu?u bir ülke haline geldik.

Paras?z e?itim isteyenin de, Taksim’de park isteyenin de tehdit olarak görüldü?ü bir rejim için ç?kmam??t?k yola.

Bir kadeh içenin bile alkolik say?ld???, Ba?bakan'?n e?imizin, k?z?m?z?n giysisini hedef haline getirdi?i bir toplum hayalimiz de yoktu.

Bir terör eyleminde hayat?n? kaybeden yurtta?lar?m?z? mezhebe göre ayr??t?r?lmas? hiç yoktu.

12 Eylül öncesine yeterince ölmü?tük, art?k ölümler biter diyorduk, bitmedi?ini gördük.

Yola ç?k?? hedefimiz bu hiç de?ildi.

O yüzden döndüm.

Asl?nda yüzüm hep insan hakk?na, hukuka sayg?ya, e?itli?e, adalete bak?yordu.

?ktidar karartt?.

Ben de yüzümü güne?e döndüm…

http://t24.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri