forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

barbaros-sansalGezi destekcisi modac? Barbaros ?ansal, olaylar s?ras?nda ortaya ?kan palal? sald?rgan?n CHP taraf?ndan ayarland???n? syledi. ?ansal Grsel Tekin de ?ahidim dedi.

 Star Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere gre, GEZ? olaylar?na verdi?i destek ile gndeme gelen modac? ve Ayd?nl?k gazetesi yazar? Barbaros ?ansal, haftalar sonra nemli bir itirafta bulundu. ?ansal, Gezi olaylar? s?ras?nda Palal? eylemci olarak gndeme bomba gibi d?en ki?inin CHP taraf?ndan ayarlanm?? bir provokatr oldu?unu a?klad?. ?ansal bir ad?m daha ileri giderek palal? sald?rgan? CHPnin organize etmesinin ard?ndan suun AK Partiye atma plan?n?n oldu?unu iddia etti. Bu provokasyona birok CHPlinin ?ahit oldu?unu szlerine ekleyen ?ansal, olay?n ?ahitleri aras?nda CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Grel Tekinin oldu?unu da belirtti.


AK Partinin zerine at?lacak

Gezi taraftarlar?n?n Ba?dat Caddesi Forumunda konu?an Barbaros ?ansal, Taksimdeki bir meydanda yeralan kafede kendisine bu plan?n a?kland???n? syledi. Plan? a?klayan ise CHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? dan??manlar?ndan bir ki?i oldu?unu ifade eden ?ansal ?unlar? syledi: CHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? dan??manlar?ndan bir ki?i Taksimde merkezde bulunan bir kafede Talimaneden ok yak?nda palal? birinin ?kaca??n? syledi. Bu olay? konu?tuk ve bu olay?n AK Partililerin zerine atma planlar?n?n oldu?u bize iletildi.
?ansal?n szleri ard?ndan dinleyiciler kendisine tepki gstererek, Ke?ke bunu burada sylemeseydin dedi. Foruma kat?lanlar?n Palal?y? AKP kurtard? ?eklindeki szleri zerine de ?ansal, AKP kurtarmad?. Hukuki prosedr vard? ?eklinde cevap verdi.


O CHPliyi hukuki ortamda sylerim

AYDINLIK Gazetesi yazar? Barbaros ?ansal, itiraflar?na dn gece Beyaz TVde kat?ld??? Kadir elikin Objektif program?nda da devam etti. Kad?kyde yapt??? konu?man?n yay?nland??? programda ?ansal Grsel Tekin ?ahidimdir. Bunu bana syleyen CHPlinin ismini hukuki bir ortamda sylerim dedi. Programa telefonla ba?lanan Grsel Tekin de, ?ansal? gayri ciddi buldu?unu, kale almad???n? belirterek Byle bir ?eye tan?k olmad?m, olsam kendim mdahale ederdim. Palal?n?n kim oldu?unu bilmiyorum diye konu?tu. 

elik: Savc?lar harekete gesin

Programa telefonla ba?lanan AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hseyin elik, CHP ve Grsel Tekinin bu ?aibeden ar?nmas? gerekti?ini belirterek, Cumhuriyet Savc?lar?n? greve davet etti: Bu iddia zerine bir tahkikat yap?lmas? gerekir. Gresl Tekin ve dan??man ba?ta olmak zere...


Kaynak: Star Gazete  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri