forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz-ozdilHalk TV, Suriye lideri Be??ar Esad'le bir rportaj yapt?. Rportaj'da Esad Erdo?an'a a??r haraketlerde bulundu. Halk TV ise bu szleri oldu?u gibi yay?nlad?.

Hkmet'e ynelik en sert muhalefeti yapan isimlerin ba??nda gelen Hrriyet Yazar? Y?lmaz zdil, Esad'?n Erdo?an'a ynelik szlerine ayn? sertlikte kar??l?k verdi. 

BU SZLER ESAD'A YED?R?LMEL?

Halk TV'de U?ur Dndar'?n yeni ba?layan 'Halk Arenas?' program?na kat?lan Y?lmaz zdil, "Ortado?unun kasab?" olarak niteledi?i Esadin Erdo?ana hakaret etmesine itiraz etti. zdil, "Ben ba?bakan? ele?tiririm; ancak bir ba?ka lkenin lideri bu ?ekilde konu?amaz. Bu laflar?n bu Ortado?u kasab?na yedirilmesi laz?m" dedi.

ORTADO?U HAC?VATI HAKARET EDEMEZ

"Bu laflar?n, bu Ortado?u kasab?na yedirilmesi laz?m. Ben ?ahsi olarak kendi hkmetimle ilgili olarak itirazlar?m olabilir. Ama hibir Ortado?u Hacivat?n?n ?k?p Trkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?na hakaret etme hakk? yok. Bu laf?n bu adama yedirilmesi laz?m. Bu ahlaks?z katilden mi ?renece?iz biz demokrasiyi. Diyor ki akrep gibidir terr. Bunlar?n besledi?i terr rgtnn, haddi hesab? yok. Bu arkada??n?n babas?n?n ve kendisinin besledi?i terr rgtnn say?s? belli de?ildir."

"?imdi Trk televizyonlar? zerinden psikolojik bir harekat? kimse yapmas?n. Bu adam ABD televizyonuna da konu?tu. Suriye konusunda Erdo?an, Davuto?lu ve Obaman?n izgisi ayn?. Neden ABD televizyonunda ?k?p ABD ba?kan?na hakaret edemiyor da, Trkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?na hakaret ediyor." 

CHP'YE ELE?T?R?...

"Trk televizyonlar? zerinden psikolojik hakaret yap?lmamas? gerekiyor. Yani bize AKPye oy vermeyenlere, Mslman Karde?ler ?ekeri gnderiliyor. Laik kesimin ok sayg? gsterdi?i Ahmet Necdet Sezer zerinden gnderme yap?yor. Burada as?l nemli olan ?u. Trk halk? biz Mustafa Kemal Cumhuriyeti ile yz Avrupaya dnk bir lkeydik. Biz nas?l oldukta bu Hacivatlar?n aras?na d?tk. Trkiyenin bunu d?nmesi laz?m. Bunun Be??ar Esed zerinden de?il bunu yz yze yrtmesi gereken bir politikad?r. E?er CHP bunu d?nyorsa kalk?p AKP ile at?r at?r kavga ederek yapacak. Ama bunu Esed zerinden yapmayacak. Be??ar Esed?n arkas?nda Rusya in gibi demokrasi ile alakas? olmayan lkeler var. Biz nas?l bu batakl??a d?tk bunun mcadelesini yapmas? laz?m."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri