forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Do?an ve Turkuvaz aras?nda 'Dekolte' krizi

Aktif .

turkuvazATV'de yeni ba?layan 'Veliaht' program?nda ya?anan Dekolte krizi, Do?an ve Turkuvaz gruplar?n? kar?? kar??ya getirdi. 

Habere bir de sunucunun derin dekolte giymesini ele?tiren Ak Parti Szcs Hseyin elik'in a?klamalar? eklenince olay farkl? bir mecraya kaym??t?. 

Ba?ta Hrriyet olmak zere Do?an Medya Grubu yay?nlar?, geen cumartesi atv'de yay?mlanan "Veliaht" program?n?n sunucusu Gzde Kansu'yla yollar?n ayr?lmas?n? 'dekolte k?yafet'e ba?layarak aleyhte yay?nlara ba?lad?. 

TURKUVAZ'IN DO?AN'A SERT TEPK?S?

Yap?mc? kurulu?un, "atv zaten ilk blm yay?mlanmadan nce, Gzde Kansu'nun slup ve sunum tavr?n?n projeyle rt?medi?ine karar vermi?ti" a?klamas?na ra?men yap?lan yay?nlara, Turkuvaz Medya Grubu sert tepki gsterdi. 

Turkuvaz Medya Grubu'ndan Do?an Grubu'na yenelik a?klama ?yle... 

"Eski Trkiye'nin gazetesi Hrriyet'in kt huylar? yine depre?ti. Do?an Medya Grubu'nun reyting yar???nda ba? edemedi?i atv'yi itibars?zla?t?rmak iin Veliaht program?n? diline dolayan Hrriyet, 'Dekolte krizi byyor' man?etiyle yine a??a d?t. atv'nin e?lence program? Veliaht'taki basit bir yay?nc?l?k tasarrufunu, siyasi gndemle harmanlayarak maniple etmek, Hrriyet'e ok yak???yor ancak kamuoyu art?k bu eski numaralara inanm?yor. Hrriyet, eski kafa gazetecili?i b?rak?p, objektif davransa ve yap?mc? firman?n gr?n alsa gere?i ?renecekti. Tiraj kayb?n? 'hurda gazetecilik'le durdurmaya al??an Hrriyet, Turkuvaz Medya Grubu'nun markalar?yla objektif ko?ullarda rekabet etmek yerine 'bel alt?' vuru?lara ve ucuz numaralara ba?vuruyor. Ancak Hrriyet'in unuttu?u bir gerek var: Trkiye art?k sizin bir man?etle kamuoyunu maniple etti?iniz, siyasete ayar verdi?iniz Trkiye de?il. Tiraj kayb?n?z? ve reytinglerdeki kt gidi?inizi Trkiye'nin en itibarl? yay?n kurulu?lar?na amur atarak durduramazs?n?z. Size tavsiyemiz: 'Eski' ve 'hurdac?' medya kafas?ndan kurtulun. Rekabeti yay?n anlay???yla iyi i?lere imza at?n. Zira, Trk halk? iyi i?lerin hakk?n? veriyor." 

ATV ?LK BLMDEN NCE ?STEMED? 
Veliaht yar??mas?n?n yap?mc? firmas? Production House'dan yap?lan bas?n a?klamas?nda da Gzde Kansu ile yollar?n ayr?lmas?n?n nedeninin kesinlikle 'dekolte k?yafet' konusu olmad??? vurguland?. 

A?klamada ?yle denildi: "Yay?nc? kurulu? atv; ilk blm yay?mlanmadan nce, Gzde Kansu'nun slup ve sunum tavr?n?n projeyle rt?medi?ine karar vermi?, ileriki blmlerde kendisiyle devam etmek istemedi?ini belirtmi?tir. Yay?n gn sosyal medyadaki olumsuz ele?tiriler de bunun do?rulu?unu gstermi? ve sunucu de?i?ikli?ine gidilmesi ynnde ihtiya do?mu?tur." 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri