forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ferhatkentelrabiaRabia Platformu taraf?ndan M?s?r'daki darbenin 100. gn etkinlikleri erevesinde haz?rlanan "M?s?r'da 100 Gnlk Utan" ba?l?kl? metne 100 yazar imza att?.

Rabia Platformu taraf?ndan M?s?r'daki darbenin 100. gn etkinlikleri erevesinde haz?rlanan "M?s?r'da 100 Gnlk Utan" ba?l?kl? metne, Ahmet Ta?getiren, Nazl? Il?cak, Markar Esayan, Mehmet Barlas, Nihal Bengisu Karaca, Yasemin ongar ve Ergun Babahan'?n da aralar?nda bulundu?u 100 yazar imza att?.

Dnyan?n birok lkesindeki Rabia Platformu yeleri, sivil toplum rgtleri, genlik te?kilatlar? ve ?renci dernekleri, M?s?r'daki darbenin 100. gn nedeniyle e?itli etkinlikler dzenliyor. Etkinlikler kapsam?nda, darbe kar??t? bir metin de imzaya a?ld?.

"M?s?r'da 100 Gnlk Utan" ba?l???yla haz?rlanan metinde, 3 Temmuz'da M?s?r'da halk?n oylar?yla seilmi? hkmete ve Cumhurba?kan?na kar?? askeri bir darbe gerekle?tirildi?i hat?rlat?ld?.

Metinde, M?s?r halk?n?n y?llard?r bekledi?i demokrasi, adil seim ve demokratik oy hakk?n?n bir y?l bile olmadan zorla rafa kald?r?ld??? belirtilerek, "Tm dnya, demokrasiye kar?? yap?lan askeri darbeye 'darbe' bile diyemedi, sessiz kald?. Darbeyi yapanlar, dnyan?n sessiz kalmas?ndan cesaret ald? ve sivil halk?n zerine ate? at?. Tanklar, z?rhl? aralar, a??r silahlar?n kullan?ld??? katliamda binlerce masum sivil hayat?n? kaybetti. lenlerin ve yaral?lar?n say?s? hala tam olarak bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.

M?s?r'da medyan?n bask? alt?na al?nd??? vurgulanan metinde, ?unlar kaydedildi:

"Tam 100 gndr M?s?r halk? s?k?ynetim uygulamalar?, askeri vesayet kurallar? bask?s? alt?nda korku ve endi?e iinde ya?amaya devam ediyor. Tam 100 gndr Bat?'n?n demokrasiyi savunan neredeyse btn lkeleri, ayd?nlar?, gazetecileri, M?s?r'da demokrasinin, sivil halk?n katledilmesini sessizce izliyor. Bir topluma yap?lan bir haks?zl?k, btn insanl??a yneltilmi? bir tehdittir. Biz a?a??da imzas? bulunanlar, vicdan? olan, insan olan herkesi, darbeye, darbecilere, hukuksuzlu?a, adaletsizli?e, insan ya?am?na kasteden her trl eyleme kar?? ?kmaya davet ediyoruz. Dini, inanc?, milleti, mezhebi, lkesi, ideolojisi ne olursa olsun milletin iradesine kast eden her kesime, her eyleme ve her giri?ime kar?? oldu?umuzu ilan ediyoruz."

Metnin tamam?:

"M?s?r'da 100 Gnlk Utan"

3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r'da halk?n oylar?yla seilmi? hkmete ve Cumhurba?kan?na kar?? askeri bir darbe gerekle?ti.

M?s?r halk?n?n y?llard?r bekledi?i demokrasi, adil seim ve demokratik oy hakk?, bir y?l bile olmadan zorla rafa kald?r?ld?. Tm dnya, demokrasiye kar?? yap?lan askeri darbeye "darbe" bile diyemedi, sessiz kald?.

Darbeyi yapanlar, dnyan?n sessiz kalmas?ndan cesaret ald? ve sivil halk?n zerine ate? at?. Tanklar, z?rhl? aralar, a??r silahlar?n kullan?ld??? katliamda binlerce masum sivil hayat?n? kaybetti. lenlerin ve yaral?lar?n say?s? hala tam olarak bilinmiyor.

Televizyonlarda canl? olarak yay?nlanan bu sivil katliam?na dnya yine sessiz kald?. Darbe ynetimi durmad? ve bu kez binlerce insan? hukuka ayk?r? bir ?ekilde tutuklad?, korkun hapishanelere att?. Hrriyet ve Adalet Partisi ve onu do?uran Mslman Karde?ler te?kilat? yasakland?, liderleri tutukland? ve mal varl?klar?na el konuldu.

Medya tam bir bask? alt?na al?nd?, hepsine birer darbe temsilcisi atand?, ak?l almaz yalan yay?nlar yap?ld?. Uluslararas? yay?n yapan televizyonlar, gazeteler kapat?ld?, al??anlar? tutukland?, bas?n zgrl? tam anlam?yla yok edildi.

Bugn M?s?r'da demokrasiye yap?lan darbenin 100. gn.

Tam 100 gndr dnyan?n en eski ve gl medeniyetlerine sahip M?s?r'da askeri darbe hukuka, insan haklar?na, adalete ve vicdanlara ayk?r? keyfi ve zalimane bir ynetim srdryor.

Tam 100 gndr M?s?r halk? s?k?ynetim uygulamalar?, askeri vesayet kurallar? bask?s? alt?nda korku ve endi?e iinde ya?amaya devam ediyor.

Tam 100 gndr, Bat?'n?n demokrasiyi savunan neredeyse btn lkeleri, ayd?nlar?, gazetecileri, M?s?r'da demokrasinin, sivil halk?n katledilmesini sessizce izliyor.

Bir topluma yap?lan haks?zl?k, btn insanl??a yneltilmi? bir tehdittir.

Biz a?a??da imzas? bulunanlar;

Vicdan? olan, insan olan herkesi, darbeye, darbecilere, hukuksuzlu?a, adaletsizli?e, insan ya?am?na kasteden her trl eyleme kar?? ?kmaya davet ediyoruz.

Dini, inanc?, milleti, mezhebi, lkesi, ideolojisi ne olursa olsun milletin iradesine kast eden her kesime, her eyleme ve her giri?ime kar?? oldu?umuzu ilan ediyoruz.

Ayr?m yapmaks?z?n herkes iin adil, zgr, bar???l ve inanlara sayg?l? "yeni bir dnya" istiyoruz.

Metne imza atan yazarlar?n tamam?n?n isimleri ?yle:

"Abdullah Murado?lu, Abdullah Y?ld?z, Abdurrahim Boynukal?n, Abdurrahman Dilipak, Adem zkse, Adnan Karaka?, Ahmet Ta?getiren, Ahmet Tezcan, Ahmet Varol, Ali Ayil, Ali Bula, Ali ?hsan Karahasano?lu, Ali Nur Kutlu, Alper Grm?, Asl? Ayd?nta?ba?, Baliek ?lter, Bekir Berat zipek, Blent ?enay, Cemal Sakar, Cemil Tokp?nar, Cevat zkaya, Cihangir ??bilir, Ekrem K?z?lta?, Elif ak?r, Ergun Babahan, Erol Gka, Ersoy Dede, Etyen Mahupyan, Fadime zkan, Faruk Kse, Fatih Bayhan, Ferhat Kentel, Fikri Akyz, Fuat U?ur, Furkan al??kan, Glay Gktrk, Gven Ad?gzel, Hakan Albayrak, Halime Kke, Hasan Aksay, Hasan Celal Gzel, Hasan Karakaya, Ha?met Babao?lu, Hilal Kaplan, Hseyin Ak?n, Hseyin ztrk, ?brahim Erdo?an, ?brahim Karagl, ?brahim Kiras, ?brahim Tenekeci, ?skender Pala, ?smail K?l?arslan, ?smail Ya?a, Kerim Bulad?, Kurtulu? Tayiz, Mahmut vr, Markar Esayan, Mehmet Barlas, Mehmet Do?an, Mehmet Koak, Mehmet Ocaktan, Metin Karaba?o?lu, Mevlana ?dris Zengin, Muhsin K?z?lkaya, Muhsin Meri, Mmtazer Trkne, Mustafa Akar, Mustafa Akyol, Mustafa Arma?an, Mustafa Karaalio?lu, Mustafa zcan, Nasuhi Gngr, Nazl? Il?cak, Nevzat iek, Nihal Bengisu Karaca, Nihat Nas?r, Nuh Albayrak, Nusret iek, O?uz Dzgn, mer Lekesiz, Oral al??lar, Re?at Petek, Salih Tuna, Sami zey, Selahattin Yusuf, Senai Demirci, Serdar Arseven, Sibel Eraslan, Taha K?l?n, Ufuk Uras, nal Tan?k, Yasemin ongar, Yasin Aktay, Yener Dnmez, Y?ld?ray O?ur, Yusuf Kaplan, Yusuf zk?r, Yusuf Ziya Cmert, Zeki Bulduk, Zeynep Tanbay."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri