forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Sosyal Medya'da Marmaray sava?lar?...

Aktif .

marmaray-karikatur29 Ekim'de byk bir trenle hizmete giren Marmaray, Sosyal Medya'da polemi?e neden oldu. 

Asr?n Projesi Marmaray, Cumhuriyet'in 90. y?ldnmnde tarihi bir trenle hizmete girdi. ?ki cumhurba?kan? ve ba?bakan?n kat?ld??? trenin ard?ndan devletin zirvesi ilk seferi gerekle?tirdi.

Gnler ncesinden sosyal payla??m platformu Twitterda ba?layan Marmaray gndemi, a?l?? treni ve cretsiz seferlerde ya?anan geli?melerle devam ediyor.

Vatanda?lar?n 15 gn boyunca cretsiz olarak yararlanaca?? Marmaray ilk gn olduka yo?un ilgi grd ve 300 bin civar?nda yolcu ta??d?. Seferlerde ya?anan aksakl?klar ise gne damgas?n? vurdu. Sabah 08.00'deki sefer esnas?nda elektrik kesintisi ya?an?nca tramvay rayda kald?, yolcular Bo?az'? yryerek geti. Daha sonra yine bir teknik ar?za sebebiyle Marmaray, Sirkeci dura??nda durmad?; skdar'da indirilen yolcular ?a?k?na dnd. ?le saatlerinde ise kap? ar?zas? nedeniyle tm seferler bir saate yak?n sreyle durduruldu. Ya?anan s?k?nt?lar?n ard?ndan a?klama yapan TCDD, a??r? yo?unluk ve merakl? yolcular?n 'acil durum butonuna basmas?' nedeniyle seferlerde aksamalar ya?and???n? belirtti.


Marmaraydaki ar?zalar sosyal medyada da geni? yank? buldu. Ya?anan problemlerden dolay? 'ar??danAld?mMarmarayEveGeldimTabanvay' etiketiyle Marmaray'? ti'ye alan gruba, 'MarmarayiCekemeyenImdatKolunuCekmis' etiketiyle cevap geldi. te yandan Ba?bakan Erdo?an sosyal medyadaki Marmaray ele?tirilerine tepki gsterdi. ?zmir'de konu?an Erdo?an, "Vatanda?lar?m?z '?mdat' kolunu ekiyor,  tweetler ba?l?yor. Byle bir mant?k olabilir mi?" ifadelerini kulland?.

Trkiye'nin Sosyal Medya Ar?ivi Sosyalmedya.in'in verilerine gre gn gn Marmaray kelimesinin geti?i tweet istatistikleri

 

23 Ekim: 3.507 ki?i, 4.806 tweet

24 Ekim: 2.688 ki?i, 3.429 tweet

25 Ekim: 2.528 ki?i, 3.359 tweet

26 Ekim: 7.540 ki?i, 17.711 tweet

27 Ekim: 20.236 ki?i, 53.750 tweet

28 Ekim: 41.219 ki?i, 94.273 tweet

29 Ekim: 136.688 ki?i, 332.508 tweet

30 Ekim: 132.199 ki?i, 289.545 tweet

 

Ayr?ca 27 Ekim'de @marmaray2013 hesab? #hayaldigercekoldu sponsorlu etiketiyle, 28 Ekim'de de #4dakikada sponsorlu etiketiyle TT listesinde yer ald?.

 

27 Ekim -  #hayaldigercekoldu 26.661 ki?i, 53.960 tweet

28 Ekim -  #4dakikada 23.736 ki?i, 46.688 tweet

 

nllerden Marmaray tweetleri

 

?brahim Tatl?ses: MARMARAY'?m?z da bugn a?l?yor eme?i geen herkese te?ekkrler hay?rlara vesile olsun. Bende klostrofobi var nas?l geerim onun derdindeyim.

Gizem zdilli: Hay?rl? u?urlu olsun MARMARAY! Eme?i geen herkese tskler &helal olsun gerekten ok nemli proje ...Kazas?z belas?z in?allah..

Hilal Kaplan: Atatrk meclisi dualarla a?nca do?al, Erdo?an #Marmaray'? dualarla a?nca auvv diyen ulusalc?lar, ulusalc?lar?m?z..

Bedirhan Gke: Marmaray ?stanbul'a de?il, lkeme hay?rl? olsun. ?lk kez Danimarka'dan ?sve'e denizin alt?ndan gemi?tim ve ke?ke bizde de olsa demi?tim.

Demet Sa??ro?lu: Marmaray hay?rl? olsun, peki bu gne a?l?? sz verilen Atatrk Kltr Merkezi niye yine a?lamad?? AKM iin de harika bir a?l?? bekliyoruz.

Cemil ?peki: Marmaraydan sonra K?l?daro?lu da uan otomobil a?l??? yapar demi? Blun'cum:):)Hakl?, nk balon uurtmaktan ba?ka yapt?klar? bir ?ey yok:)

Ezgi Ba?aran: Umar?m Marmaray ?stanbul'a hay?rl? olur. Biraz az araba alsak, bu aralar? kullansak, trafikte mr tketmesek...

Hilal Cebeci: Ben Marmaraya binemem panik ata??m var suyun alt?ndan gemek zorunda m?yd?, h?zl? vapur yaps?nlar o zaman tekerlekli olsun karada da gitsin

?smet Berkan: ?mdat frenini ekip Marmaray'? durduranlar 'Bidon kafa' m?ym??? En son buraya m? geldik?

Nedim ?ener: Marmaray'daki ar?zay? hala "Hkmete kar?? komplo" diye yorumlayan olmad? m?? Oldu da biz mi grmedik?

Oray E?in: Marmaray'a binece?ime Q trenine biner Dekalb-Canal aras? gel-git yapar?m. Hem manzaral?, hem tnelli, hem sanat eseri de var.

Mirgn Cabas: Demek ki neymi?, Marmaray'?n Dolmabahe'de bir saat trafikte beklemeye faydas? yokmu?. Kilisenin faydas?z papaz? yani.

Do?a Rutkay: Uzun bir ko?u gn sonras?,neyse ki tv de Marmaray a?l???na yeti?tim bari! Bu arada Cumhuriyet bayram?m?z bi kere daha kutlu olsun !

Beyinsiz Adam: Bundan sonra 29 Ekimlerde Cumhuriyet Bayram? yerine Marmaray kutlanacak. Uyumaya devam.

Cneyt zdemir: ?stanbul'un bayram hediyesi Marmaray

Yi?it Bulut: Cumhuriyet, karayolu ve montaj sanayii uzerinden semiren turetme burjuvazinin engellemelerine ragmen MARMARAY'I yapabilmektir...

Hasip Kaplan: ?stanbul trafi?ini kitle ula??m projeleri zebilir,bu nedenle "Marmaray" hay?rl? olsun,eme?i geenler sa?olsun,daha fazla projeler olsun

Emre Uslu: Marmaray hay?rl? olsun, yapana te?ekkr. ?ki tarafta abarmas?n. B?rak?n millet binip i?ine gitsin....

Emre Uslu: ?lk dura?? "Ayr?l?k e?mesi" olan Marmaray siyaseti yine ay?rm??... :))

Ertu?rul Gnay: Marmaray'?n arkeolojik ara?t?rmalara da nemli yarar? oldu. Istanbul'un 8.500 y?ll?k tarihi ile ilgili ok de?erli bilgilere ula?t?k.

Ferdi Carrefour: "senden elektrik alam?yorum :(" - Marmaray.

Taci Kalkavan: Beraber yrdk biz Marmaray'da. Beraber ?sland?k tm Marmara'da. ?imdi geti?im tm raylarda. Bana her?ey h?zl? treni hat?rlat?yor.

?smet Berkan: ?mdat frenini ekip Marmaray'? durduranlar 'Bidon kafa' m?ym??? En son buraya m? geldik?

Suat K?l?: Adam Marmaray'? akvaryum sanm?? olmal? ki bal?k gremedim diye hay?flan?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri