forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Tu?rul Ery?lmaz

tugrul-Tu?rul Ery?lmaz, kurulu?undan beri yay?n yönetmenli?ini yapt??? Radikal 2'den  ayr?ld?. 

1996'da gazete kuruldu?undan beri Radikal 2 ekinin genel yay?n yönetmenli?i yapan Ery?lmaz okurla bulu?an say?da k?sa bir de veda yaz?s? kaleme ald?.

Veda yaz?s?nda gazetecilik anlay???n?n modas?n?n geçti?ini ifade eden Ery?lmaz "kötü gazetecilik, iyi gazetecili?i kovdu" mesaj? verdi.

??te Tu?rul Ery?lmaz'?n "Ho?çakal?n" ba?l?kl? yaz?s?ndan bir bölüm... 

"17 y?l Radikal ?ki'nin yay?n yönetmenli?ini yapt?m. Ama dönü?ümler o denli h?zl? ki benim konvansiyonel Anglosakson gazetecilik (tarafs?z, nesnel, sesini duyuramayanlar?n sesi olmak...) anlay???m?n modas? geçti galiba.

Kimbilir, belki de, Mülkiye'den hocam Sadun Aren'in deyi?iyle, Gresham Kanunu'nun h??m?na u?rad?m. Bilmiyorum...

Gazeteci olarak yapt?klar?m?n çok az?ndan pi?man?m. Neyse, "önemli" bir kö?ye yazar?ym???m gibi sizlerin sütunlar?ndan çalmayay?m. Bize güvenerek yaz? gönderen herkese bol minettarl?k ve sevgiyle."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri