forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

telekulakStar ve Yeni ?afak gazeteleri baz? savc?lar?n sahte isimlerle dinleme izni ald??? 7 bin ki?iyi yasa d??? bir ?ekilde dinledi?ini yazd?. Listede gazeteciler, brokratlar, i?adamlar? da var... 

Devlet iinde reklenen paralel devletin, TMK savc?lar? Adem zcan ve Adnan imenin Selam Terr rgt soru?turmas? kisvesi alt?nda mahkemelerden ald??? izinlerle yedi binden fazla ki?iyi dinledi?i ortaya ?kt?.

Paralel Yap?, Ertu?rul zkkten Yusuf Ziya Cmerte, M?T Mste?ar? Hakan Fidandan ?i?leri Bakan? Efkan Alaya kadar bir ok ismi terr rgt yesi diye dinlemeye alm??. 

PARALEL YAPI SELAM TERR RGTܒ K?SVES? ALTINDA 7 B?NDEN FAZLA K???Y? ?ZLED?

STAR, tarihin en byk telekulak skandal?n? ortaya ?kard?. Dosya numaras? 2011/762 olan belge ile 17 Aral?k darbe giri?imine kalk??an paralel yap?n?n Selam Terr rgt iddias?yla gazeteci Ertu?rul zkk, STAR yay?n ynetmeni Yusuf Ziya Cmert, TRT Haber Dairesi Ba?kan? Nasuhi Gngr, Yeni ?afak Yay?n Ynetmeni ?brahim Karagl, Yeni ?afak gazetesi yazar? Ali Bayramo?lu, CHP?Genel Merkezi, gazeteci Hsn Mahalli, M?T Bas?n M?aviri Nuh Y?lmaz, oyuncu-spiker Defne Samyeli, Ba?bakan?n Ba?dan??man? AK Partili vekil Yal?n Akdo?an, Vak?fbank Genel Mdr Halil Aydo?an Ba?bakan?n karde?i Mustafa Erdo?an, ?i?leri Bakan? Efkan Alan?n da aralar?nda oldu?u yedi binden fazla ki?inin dinledi?i tespit edildi.

7 bin ki?i 3 y?ld?r izleniyor

STAR?n belgelerine ula?t??? dev telekulakta TMK savc?lar? Adem zcan ve Adnan imen, Selam Terr rgt soru?turmas? kapsam?nda mahkeme kararlar? alarak gazeteci, siyaseti, hukuku, aktivistlerden olu?an binlerce ki?i dinlendi.

Savc?lar Adem zcan ve Adnan imenin ba?latt??? dinlemelerin yakla??k 3 y?ld?r yap?ld??? iddia edildi. Savc? Adnan imen, geti?imiz gnlerde HSYK kararnamesiyle zel yetkili TMK savc?l??? grevinden al?narak Bykekmece Adliyesine atanm??t?. KCK soru?turmalar?n? yrten imen, B?ra Ersanl? ve Rag?p Zarakolu gibi isimlerin tutuklanmas?n? istemi?ti. imen en son Gezi Park? gsterileri s?ras?nda i?lenen memur sular?n? soru?turuyordu. Savc? Adem zcan ise, 7 ?ubat 2012de M?T Mste?ar? Hakan Fidan?n ifadeye a??r?lmas?n?n ard?ndan dosyadan al?nan savc? Sadrettin Sar?kayan?n yerine atanm??t?. Bu dosya daha sonra Ba?savc?l?k taraf?ndan zcandan al?narak dnemin Ba?savc?vekili Oktay Erdo?ana verilmi?ti. Son olarak adliyede ya?anan de?i?ikliklerle savc? Adem zcan, soru?turma savc?l???ndan al?narak sadece duru?ma savc?s? olarak grev yapmas?na karar verildi.

Paralel Yap?n?n Kocakulak? herkesi dinlemi?!

Paralel Yap?n?n koca kula??n?n takibe ald??? 7 bini a?k?n ki?inin yrtlen Selam Terr rgt soru?turmas? kapsam?nda al?nan yasad??? dinlenmesine dair listenin bir k?sm?n? yay?nl?yoruz. Listede nl isimlerin yan? s?ra binlerce ki?i sadece isimle dinlenirken, binlerce ki?i de X ?ah?s olarak dinlenmi?. Milletvekillerinin makam odalar?ndaki telefonlardan, parti genel merkezlerinden haber ajanslar?na kadar birok kurum da dinlenmi?.

Haberin tamam? iin t?klay?n... 

Dinlendi?i belirtilen gazetecilerin listesini grmek iin t?klay?n... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri