forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydinlik-cumhuriyet??i Partasi yay?n organ? Ayd?nl?k gazetesi nceki gn Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyetten Atatrkler Tasfiye Ediliyor ba?l???yla ele?tiriler yneltmi? ve Cumhuriyet'e Glen cemaatinin s?zd??? iddias?nda bulunmu?tu. 

Ayd?nl?k'a cevap Cumhuriyet gazetesinden ve yazar Hikmet etinkaya'dan geldi. 

Cumhuriyet gazetesi, "Gazeteler aras?nda rekabet olmas? do?ald?r. Ama bu rekabetin etik ilkeler erevesinde yrtlmesi beklenir. amur atarak iz b?rakacaklar?n? sananlar, amalar? iin her trl yalan ve iftiray? ars?zca ve utanmadan syleyenler, karanl?k amalar?na ula?amayacaklar? gibi okurlar?m?zdan hak ettikleri yan?t? da alacaklard?r." ?eklinde cevap verirdi. 

H?KMET ET?NKAYA'DAN AYDINLIK'A SERT YAZI

Hikmet etinkaya ise Ayd?nl?k'?n iddialar?na hitaben, "Bu kez sert kayaya arpt?lar....Gerek yzlerini anlataca??m...ekmecemde Eymr'n raporu varm?? ha! U?ur Mumcu, ?lhan Seluk, Soner Yal?n ve pek ok isimi nas?l karalad?klar?n?.... Yazmayacakt?m yazaca??m hak ettiler... Beni cep telefonumdan aram??lar....Evet aram??lar.... Ayd?nl?k dememi?ler, ?ofrme... Ne mi demi?ler: ?MC televizyonu.. Bu yntemi kktendinci bir gazete kullan?r... ??te Ayd?nl?k'? gerek yz.... Tan?y?n onlar? tan?y?n. Bundan sonra ar?ivler konu?acak." diye yazd?. 

AYDINLIK ?DD?ASINI SRDRD

Ayd?nl?k, Cumhuriyet ve Hikmet etinkaya'n?n yaz?lar?na hitaben ayr? bir a?klama yaparak iddias?n? savundu. 

"Bu ne fke, bu ne tela?? F-Tipi operasyonu ve liberal mandac?lar? on ikiden vurdu?umuz anla??l?yor. Cumhuriyet 90 y?ld?r milli glerin gazetesi, bizim gazetemiz. Cumhuriyette dnen kirli oyunlar?n altedilece?i d?ncesiyle bir y?la yak?n sredir bekledik, izledik. Ama ynetim kuruluna seim oyunlar?yla Atatrklerin tasfiyesi gerekle?tikten sonra isyan ettik ve haberini yapt?k. Milletimizin aya?a kalkt???, Cumhuriyetimizin yeniden kurulaca?? nmzdeki gnlerde Cumhuriyet yeniden Atatrk Devrimi izgisine oturacakt?r. Bu amala, halk?m?z?n sekin temsilcileri Cumhuriyet al??anlar?n? ve okurlar?n?, gazeteyi nlerine koyarak olgular? ele almaya ve sreci seyretmemeye a??r?yoruz."

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri