forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ergenekon iddianamesinin eklerinde yeralan ve emekli Org. ?ener Eruygurdan ele geirilen belgede, 17 gazeteden 294 k?e yazar?n?n 1. ncelikli ya da 2. ncelikli olarak s?n?fland?r?ld??? grlyor.

Ergenekon 2. iddianamesinin ek klasrleri aras?nda 17 farkl? gazetede al??an 294 k?e yazar?n?n 1. ncelikli Yazarlar, 2. ncelikli Yazarlar ve Di?er Yazarlar ?eklinde s?n?fland?r?ld??? bir dosya da yer ald?. Emekli Orgeneral ?ener Eruygurdan ele geirilen Yazarlar ba?l?kl? 16 sayfal?k dosyada, 294 yazar, al??t?klar? gazetelere gre gruplara ayr?lm??, daha sonra bu gruplar da kendi ierisinde ncelik s?ras?na gre alt gruplara ayr?lm??. Hrriyet, Posta, Radikal, Sabah gibi gazetelerin yan? s?ra Vakit, Ortado?u ve Evrensel gibi gazeteler de yer al?yor.

??te Milliyet.com.tr'de yay?nlanan o listeden baz? blmler:

1.ncelikli Yazarlar: Cneyt lsever, Emin la?an, Ferai T?n, Oktay Ek?i, Sedat Ergin, Yal?n Do?an
2.ncelikli Yazarlar: Bekir Co?kun, Enis Berbero?lu, Ertu?rul zkk, Fatih Altayl?, Hadi Uluengin, Tufan Tren, Yal?n Bayer
Di?er Yazarlar: Ali At?f Bir, Ay?e Arman, Do?an H?zlan, Ege Cansen, Ercan Kumcu, Erdal Sa?lam, Gila Benmayor, Nurten Erk, ?kr K?z?lot

1.ncelikli Yazarlar: ?smet Berkan, Mehmet Ali K??lal?, Murat Yetkin
2.ncelikli Yazarlar: Erdal Gven, Gndz Aktan, Hakk? Devrim, Mine K?r?kkanat, Murat Belge, Ne?e Dzel, Trker Altan, Y?ld?r?m Trker
Di?er Yazarlar: Adnan Ekinci, Alex Akimo?lu, Esin etinel, H. Blent Kahraman, Mahfi E?ilmez, Mehmet Besimo?lu, Metin Ercan, Serdar Kuzulo?lu, Nur intay, Perihan Ma?den, Tarhan Erdem, U?ur Civelek, U?ur Grses

1.ncelikli Yazarlar. Kemal Yavuz, Tuncay zkan
2. ncelikli Yazarlar: Co?kun K?rca, ?smail Kkkaya, Nuray Ba?aran, Oya Berbero?lu, Semih ?diz, Serdar Turgut, Zlfikar Do?an
Di?er Yazarlar: Ali Tezel, Burhan Ayeri, Cem Tecimen, Deniz Gke, Gler Kmrc, Nurcan Akad, ?akir Ster, Yal?n Pek?en, Zeynep Atikkan

1.ncelikli Yazarlar: Gngr Mengi, Okay Gnensin
2.ncelikli Yazarlar: Metin Mnir
Di?er Yazarlar: Ahmet Vardar, Bilal etin, Deniz Arman, Ha?met Babao?lu, Kamil Mutluer, Murat Birsel, Ruhat Mengi, Ru?en ak?r, Salih Nefti, Selahattin Duman, Tu?e Baran, Zlf Livaneli

1.ncelikli Yazarlar: Mehmet Barlas, Erdal ?afak, Muharrem Sar?kaya
2.ncelikli Yazarlar: Ali K?rca, Asl? Ayd?nta?ba?, Mehmet Altan, Necati Do?ru, mer Ltfi Mete, Soli zel, Yavuz Donat
Di?er Yazarlar: Abdurrahman Y?ld?r?m, Ahmet Hakan, Baliek Pamir, Emre Akz, Ergun Babahan, Gntay ?im?ek, H?ncal Ulu, Mansur Forutan, Mehmet Tezkan, Okan Mderriso?lu, mer rndl, Refik Durba?, Sava? Ay, Umur Talu

1. ncelikli Yazarlar: Fehmi Koru (Taha K?van), Ahmet Ta?getiren, Ali Bayramo?lu, Hsn Mahalli
2. ncelikli Yazarlar: Kr?at Bumin, Koray Dzgren, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalio?lu
Di?er Yazarlar: Ahmet Keke, Akif Emre, Cevdet Akal?, ?hsan Deniz, Nurettin Canikli, Sad?k Albayrak, Tahsin S?nav, Yusuf Kaplan

1.ncelikli Yazarlar: (yok)
2.ncelikli Yazarlar: Ali Bula, Etyen Mahupyan, Hasan nal
Di?er Yazarlar: Abdullah Aymaz, Ali nal, A.Turan Alkan, Ekrem Dumanl?, Hilmi Yavuz, Mehmet Niyazi, Mustafa Gn, Nevval Sevindi, Ufuk ?anl?

(*) Raporun 2003 y?l?nda haz?rland??? tahmin ediliyor. O tarihte listede grnen yazarlardan bir blm bugn ba?ka gazetelerde grev yap?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri