forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yasadisidinleme17 Aral?k Operasyonu sonras? internete s?zd?r?lan ses kay?tlar?n?n yay?mlanmas?na kar?? Sabah Gazetesi'nin tekzip ba?vurusu, mahkeme taraf?ndan bas?n zgrl? gereke gsterilerek reddedildi.

Karar, Sabah-atv ynetiminin, havuz medyas? iddialar?n? haberle?tiren Zaman gazetesine kar?? ba?vurusunda al?nd?.

Kararda, bas?n?n olaylar? izleme, ara?t?rma, de?erlendirme, yayma, ki?ileri bilgilendirme, ?retme, ayd?nlatma ve ynlendirmede yetkili ve ayn? zamanda sorumlu oldu?u ifade edilerek, Anayasa ve kanun hkmleri birlikte de?erlendirildi?inde; tekzibe konu haber bak?m?ndan muhatap gazetenin (Zaman) yapm?? oldu?u i?, bir ?ekilde internete d?en, bu ?ekilde de kamuoyunun bilgisine ula?an iddialar?n okuyuculara duyurulmas?ndan ibaret olup, bu aradaki ltler ?????nda sz konusu haber bak?m?ndan somut olay?n gncel olmas?, toplumsal ilginin varl??? ve bas?n kurumunun medyaya yans?m?? olaylar? aktarmaktan ibaret eylemi gzetildi?inde sz konusu olayla at??an de?erler bak?m?ndan bas?n zgrl?ne stnlk tan?nmas? gerekti?i karar? verilmi?tir. tespitlerine yer verildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri