forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yerelsecim-sonuclarYerel seim sonular?n? yay?nlayan ajanslar aras?ndaki farkl? veriler tart??maya neden oldu. Sosyal medya ve tv yorumlar?nda maniplasyon gndeme geldi.

Ak Parti'nin yzde 45'lik bir oranla zafer kazand??? seimde, Cihan Haber Ajans? ve Anadolu Ajans? verileri aras?nda olu?an byk farkl?l?klar, hem televizyon ba??ndaki izleyicileri hem de televizyon yorumcular?n?n dikkatinden kamad?.

Bu kafa kar???kl??? zerine her iki ajans da a?klama yapmak zorunda kald?.

Anadolu Ajans? ve Cihan Haber Ajansu seim sonular?nda maniplasyon iddialar?na yan?t verdi. Anadolu Ajans?'ndan yap?lan a?klamada, "AA seim sonular? resmi olmayan seim sonular?d?r ve biz verilerimizden eminiz. AA tm siyasi partilere e?it mesafededir ve asla taraf de?ildir" ifadelerine yer verildi.Habertrk TV'ye konu?an Cihan Haber Ajans? Genel Mdr Abdlhamit Bilici de "Bizim verdi?imiz sonularda herhangi bir maniplasyon asla sz konusu olamaz. Sonular?m?z?n arkas?nday?z" dedi.

??te AA'n?n yapt??? a?klama:

Abonelerimizin dikkatine

2014 Yerel Seim sonular?n? veren Anadolu Ajans?n?n yay?nlar?n? baz? televizyon yorumcular? ve siyasilerin "gvenilmez, maniplasyon amal?, yalan" ?eklinde asla kabul edilemez ifadelerle karalamaya al??t??? grlm?tr.

Trkiyenin ulusal haber ajans?na ynelik bu ve benzeri ifadelerin tm hakk?nda yasal haklar?m?z? sonuna kadar kullanaca??m?z? belirtmek isteriz.

AA haberlerinin gvenirlili?i hibir zaman tart??ma konusu olmam??t?r, bundan sonra da olmayacakt?r. Kurumumuza ynelik karalama kampanyas? yrtenler, lkenin resmi ulusal haber ajans?n? y?pratmaya al??t?klar?n? unutmamal?d?r.

AA seim sonular? resmi olmayan seim sonular?d?r ve biz verilerimizden eminiz. AA tm siyasi partilere e?it mesafededir ve asla taraf de?ildir. Yksek Seim Kurulu resmi sonular? a?klad???nda kimin ne kadar yan?ld??? da anla??lacakt?r.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

SONULARIMIZIN ARKASINDAYIZ
Cihan Haber Ajans? Genel Mdr Abdlhamit Bilici, Habertrk TVye yapt??? a?klamada sonular?n?n arkas?nda olduklar?n? belirterek ?unlar? syledi:

Verdi?imiz sonularda herhangi bir sorun yok. Biz ancak a?lan sand?klar ve say?lan sand?klar?n sonucunu a?kl?yoruz. Saat 15.00ten beri siber sald?r? kar??s?nda ok ciddi zorluklar ekerek bunu yap?yoruz. Bizim verdi?imiz sonularda herhangi bir maniplasyon asla sz konusu olamaz. Sonular?m?z?n arkas?nday?z. Bir miktar yava? veriyoruz. Bunun nedeni hem siber sald?r?lar hem elektrik kesintisi hem de say?m h?z?ndand?r.

Anadolu Ajans?n?n aktard??? verilerle kendi aktard?klar? veriler aras?nda fazla fark olmad???n? belirten Bilici, ?yle devam etti: Saat 21.40 itibar?yla ba?kanl?k seimleri dolay?s?yla verdi?imiz oran yzde 39 AAn?n yzde 38 ?stanbulda da Ankarada da at???m?z sonular itibar?yla ok byk fark yok. Alabildi?imiz sonular?, say?mlar? bitmi? sonular? verebiliyoruz. Biz bu al??may? yedinci kez yap?yoruz. Ve her defas?nda takdir edilmi? bir al??ma. Bu ele?tirileri yapan yetkililerin de Cihan?n drstl? ile ilgili syledikleri kay?t alt?nda. Maniplasyon sulamas?n?n bir temeli yok."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri