forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci-basinnTrkiye dn sand?k ba??na giderek tercihini yapt?. Seim sonular? Trkiye'de oldu?u kadar dnyada da yank? uyand?rd? ve haber oldu.

Dnya medyas? Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve hkmete ynelik kitlesel protesto gsterilerine ve yolsuzluk iddialar?na ra?men yerel seimlerden galibiyetle ?kt???na dikkat ekti.

THE WALL STREET JOURNAL

Trkiye'deki oylama Erdo?an'? daha da glendirmi? grnyor. Ba?bakan'?n partisi havalarda uu?an sulamalar?n aras?nda, yerel seimlerden galip olarak ?kt?. Trkiye Ba?bakan? Erdo?an, yolsuzluk ve maniplasyan sulamalar?na ra?men, hkmeti iin bir e?it referandum olarak de?erlendirilen kritik yerel seimlerden zaferle ?kt?. 

ABC NEWS

?lk sonulara gre Erdo?an'?n partisi 2009 yerel seim sonular?ndan ok daha yksek oy ald?. Bu seimler, Erdo?an'?n kampanya srecinde bir kader seimine dn?trlm?t ve Erdo?an'?n 12 y?l?n?n bir referandumu olarak grlmekteydi. Bu arada sand?k nlerindeki uzun kuyruklardan seime kat?lma oran?n?n olduka yksek oldu?u grld.

BLOOMBERG

Erdo?an yerel seimlerde zaferini ilan etti. ?ktidardaki parti, yolsuzluk skandallar? aras?nda Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n arkas?ndaki deste?in test edilmesi olarak grlen yerel seimlerden zaferle ?kt?.

THE TELEGRAPH

Erdo?an seimlerde muhalefeti yenilgiye u?ratt?. Trkiye Ba?bakan?'n?n ba??nda oldu?u AKP, kitlesel protesto gsterileriyle, yolsuzluk skandallar?n?n ve internet yasaklar?n?n damga vurdu?u bir srecin ard?ndan, yerel seimlerde nemli bir fark elde ederek ?kt?. Erdo?an'?n liderli?i iin referandum olarak grlen yerel seimler, onlarca kitlesel protesto gsterilerinin, yolsuzluk skandallar?n?n ve lkeye derin zarar veren gvenlik s?z?nt?lar?n?n ard?ndan yap?ld?.

THE GUARDIAN

Recep Tayyip Erdo?an'?n iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandallar? ve devletin iine s?zm?? 'vatan hainleri' diye niteledi?i ki?ileri sorumlu tuttu?u gvenlik s?z?nt?lar? aras?nda kendisi iin referanduma dn?en yerel seimlerden kesin bir zaferle ?km?? grnyor. AKP seimlerden nce nne hedef olarak 2009'da ald??? yzde 38.8 oy oran?n? a?may? koymu?tu. Erdo?an gl sonulardan sonra A?ustos'taki cumhurba?kanl??? seimlerine adayl???n? koyabilir. Baz?lar? seim sonular?n?n otoriterlik e?ilimlerini art?rabilece?inden korkuyor. 

FINANCIAL TIMES

Ba?bakan Erdo?an yerel seimlerde zafer ilan ederek bunun kendisini yolsuzlukla sulayanlar? ve gvenlik s?z?nt?lar?na yol aanlara kar?? elde edilmi? bir zafer oldu?unu iddia etti. Erdo?an, "Verilecek her trl greve kendimizi adamaya haz?r?z" diyerek, A?ustos ay?nda yap?lacak ilk do?rudan cumhurba?kanl??? seimlerinde aday olabilece?ini gsterdi.

FRANCE 24

Trkiye Ba?bakan?, protestolara ve yolsuzluk skandallar?na ra?men, Pazar gn gven testi olarak girdi?i yerel seimlerden galibiyetle ?kt?. Seim sonular? A?ustos ay?nda yap?lacak cumhurba?kanl??? seimlerine girmeye niyetli olan Erdo?an'?n siyasi gelece?ini de etkileyecek. Erdo?an parti tz?n de?i?tirerek ba?bakanl?kta drdnc bir dnemi de hedefleyebilir.

EL CEZ?RE

?kdidardaki AKP yerel seimlerden farkl? bir galibiyetle ?kt?. Gvenlik s?z?nt?lar?na ve yolsuzluk sulamalar?na ra?men 12 y?ll?k AKP hkmetinin elde etti?i bu galibiyet Trkiye Ba?bakan? iin bir gven oylamas? olarak grlyor.

KUNA (KUVEYT HABER AJANSI):

Seimler ncesinde AK Parti'nin baz? yeni belediyelerle kritik belediyelerde ve Krtlerin o?unlukta oldu?u baz? belediyelerde oy kaybedebilece?i yolundaki tart??malara kar??l?k erken sonular Ak Parti'nin zaferle ?kt???n? gsterdi. Krtler yeni bir siyasi ve ekonomik dn?m umudunda. 

RUSYA'NIN SES?

?lk sonular Trkiye'deki yerel seimlerden Ba?bakan Erdo?an'?n AKP'sinin gl bir farkl? galip ?kt???n? gsterdi. Buna kar??l?k AKP iin nemli olan Ankara'da olduka eki?meli bir yar?? ya?and?.

HAARETZ

Erdo?an yerel seimlerde zaferini ilan etti. Trkiye Ba?bakan? zafer edas?yla, kendisini yolsuzlukla sulayanlar? "hainlikle" sulayarak "bunun bedelini deyeceklerini" syledi.

XINHUA

Trkiye Ba?bakan? Erdo?an ve iktidardaki AKP byk yolsuzluk sulamalar?n?n ard?nda girdi?i yerel seimlerde iktidar testinden geti. (DHA)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri