forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sefkattepe-kamyon?zleyici, ?ubatta en ok Samanyolu TV ile bu kanalda yay?nlanan ve Peygamberimizi kamyon kasas?na bindiren "?efkat Tepe" dizisini ?ikayet etti. 

Radyo ve Televizyon st Kurulunun (RTK) "Vatanda? Bildirimleri De?erlendirme Raporu"na gre, ?ubatta RTK ?leti?im Merkezine, 4441178 a?r? merkezi ve elektronik posta yoluyla toplam 10 bin 132 bildirim yap?ld?.

Bir nceki aya k?yasla ?ikayet oran?nda yzde 89 art?? ya?anan dramatik diziler, 5 bin 689 bildirimle birinci oldu.

Haber bltenlerine ynelik bildirim say?s? yzde 9 azalarak, ikinci s?raya geriledi. ATV Ana Haber blteninde Justin Bieber isimli Kanadal? ?ark?c?ya ynelik "atarl? ergen" ifadesi yo?un tepki ekerek, nceki ay haber bltenine yap?lan bildirim say?s?n?n ykselmesine neden olmu?tu.

nc s?rada, bir nceki aya oranla yzde 55 d?? gsteren diren yar??malar? bulunurken, do?rudan sat?? reklamlar? da 564 bildirimle s?ray? takip etti.

STV'ye ynelik bildirimler 10 kat artt?

?ubatta en fazla bildirim, STV iin yap?ld?. Kanala ynelik bildirimler bir nceki aya gre 10 kat artarak, 4 bin 394'e ykseldi.

Bu bildirimlerin yzde 94'nde, ?efkat Tepe dizisinin 11 ?ubat'ta yay?nlanan blmnde, Hz. Muhammed'in bir ???k huzmesi ?eklinde gsterilerek kamyonete bindirilmesi ?ikayet edildi.

?zleyicilerin yzde 59'u diziyi "genel ahlaka ve ailenin korunmas? ilkesine ayk?r?l?k" sebebiyle, yzde 11'i de programda "?rk, dil, din, cinsiyet, s?n?f, blge ve mezhep farkl?l?klar?n?n, toplumda nefret duygular? olu?turacak biimde kullanmak" sebebiyle RTK'e ?ikayet etti. Bildirimde bulunanlar?n yzde 20'si program?n kald?r?lmas?n? istedi.

st Kurul, yo?un ?ikayet alan diziye, ilgili kanunun "Toplumun milli ve manevi de?erlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas? ilkesine ayk?r? olamaz" ?eklindeki maddesi gere?ince uyar? meyyidesi uygulanmas? karar? vermi?ti.

STV'den sonra ikinci s?raya 943 bildirimle Kanal D yerle?irken, bildirimlerin 407'si ise Seda Sayan'?n sundu?u "Kaynana Gelin Seda'ya Gelin" program?na yap?ld?.

RTK, yo?un bildirim alan Seda Sayan'?n program? nedeniyle Kanal D'ye ?imdiye kadar bir kez uyar?, 3 kez de idari para cezas? vermi?ti.

En dikkat ekici art??

?ubattaki bildirimlerin yzde 34,6's?nda yay?nlanan program?n "genel ahlaka ve ailenin korunmas?" ilkesine ayk?r? oldu?u belirtildi.

Yzde 14,5'inde "program?n yay?ndan kald?r?lmas? gerekti?i", yzde 7,2'sinde ise "ocuk ve genlerin geli?imlerini olumsuz etkileyecek yay?nlar oldu?u" ifade edildi.

"Irk, dil, din, cinsiyet, s?n?f, blge ve mezhep, farkl?l?klar?n?, toplumda nefret duygular? olu?turacak biimde kullanmak" kriteri kapsam?nda yap?lan ?ikayetler, nceki aya k?yasla 5 kat artarak yzde 4,7 oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri